ZİYARƏTİ AŞURA
2022-08-08 20:12:55
MÜBARƏK SƏFƏR AYININ ƏMƏLLƏRİ
2022-08-06 09:31:58
QƏDİRİ XUM XÜTBƏSİ İLƏ TANIŞLIQ
2022-07-24 13:06:27
QƏDİRİ XUM XÜTBƏSİ İLƏ TANIŞLIQ
2022-07-21 11:53:36
MUHƏRRƏM AYININ ƏMƏLLƏRİ
2022-07-14 09:49:03
ŞÜBHƏLƏRƏ CAVAB (6-cı hissə)
2022-07-09 10:49:12
QURBAN KƏSMƏK
2022-07-09 08:38:27
İYUL 30-DAN, AVQUSTUN 28-NƏ TƏQVİM
2022-07-06 09:12:10
HƏRİSLİK VƏ ONUN ZƏRƏRLƏRİ
2022-07-05 08:16:05
YALANIN TƏSİRİ
2022-07-02 11:59:55
NAMAZ VƏ ONUN İNSANIN HƏYATINDA ROLU
2022-06-29 08:24:14
İMAMİYYƏH (ŞİƏ) MƏZHƏBİ
2022-06-28 10:29:02
İLAHİ TƏQDİRƏ TƏSLİM OLMAQ
2022-06-27 12:29:42
ZİL-HİCCƏ AYININ ƏN MÜHÜM HADİSƏ
2022-06-26 08:04:35
Videolar
Ən çox baxılan suallar
 • Salam. Namaz qılmayanlar mütləq Cəhənnəmdirmi? Çox yaxşı işlər görsələr də?!
  • Bismillah. Salam.

   Dini təlimlərimizə görə, namaz dini əməllər arasında ilk ibadətdir. İnsanın namazı qəbul olarsa, başqa ibadətlər də qəbul olunur! Digər tərəfdən, Quranın açıq-aydın ayələrinə əsasən, kim az miqdarda yaxşılıq etsə, onun savabına çatar. Aydındır ki, bu ayələrə əsasən, əgər yaxşılığın miqdarı tərəzidən üstündürsə, insan namazsız da olsa, xilaskar olmalıdır. Qeyd edək ki, namazı tərk etməyin iki səbəbi ola bilər. bir. inkar, şübhəsiz ki, əzab və cəhənnəmə səbəb olduğunu ibadətlərdən biri kimi inkar etmək. iki. Amma əgər namazı tərk etmək inkardan deyil, qəflət və tənbəllikdən olarsa. Bu fərqlidir və uzun bir bəhsə ehtiyacı vardır.

 • Salam. Yunus surəsində deyilir ki, cənnət əhlinin son sözü Allaha həmd-sənadır, behişt əhlinin əbədi həyatı olduğunu nəzərə alsaq, bu söz nə deməkdir?
  • Bismillah. Salam.

   Ayə haqında gələn rəvayətlərə görə, bu sözün mənası budur ki, səmavi varlıqlar Allahdan onlara gələn hər bir hadisə, söz və ləzzətdən sonra, sözlərinin sonu Allahın onlara verdiyi nemətlərə görə Allaha həmd-sənadır və ayənin mənası o deyil ki, Cənnətdə olduqlarının sonunda Allaha həmd edirlər.

 • Salam. Cəhənnəmliklərin çoxu qadınlardan ibarətdir?
  • Salam.

   Mürsəl rəvayətlərinin bəzilərində cəhənnəm əhlinin çoxunun qadın olması ilə bağlı ifadələr olsa da, bu, ümumiyyətlə qəbul olunmur; Çünki onları pozan başqa rəvayətlər də vardır, məsələn:

   1.Fəzil deyir: İmam Sadiqə (ə) dedim: İnsanlar bir söz deyirlər və o da budur ki, Qiyamət günü cəhənnəm əhlinin çoxu qadınlardır, İmam buyurdu: Bu necə ola bilər ki, o gün bir kişi bir parça parçadan tikilmiş sarayda dünyanın min qadını ilə evlənəcək.

   2. Əmmar Səbati nəql edir: İmam Sadiq (ə) buyurur: Cənnət əhlinin çoxu məzlum qadınlardır.Uca Allah onları daha zəif yaratdığı üçün onlara qarşı daha mərhəmətlidir.

   Rəvayətlərin müqayisəsini nəzərə alsaq, görünür ki, ikinci kateqoriyadan olan rəvayətlər daha etibarlı görünür. Baxmayaraq ki, birinci rəvayət mütləq belədir demək deyil, Daha doğrusu, o deməkdir ki, normal şəraitdə və qadınlar tərəfindən heç bir səy göstərilməsə, bu nəticəyə gətirib çıxaracaq; Belə ki, Allah Rəsulunun (s) qadınlara xitab edərək buyurur: Və mən hesab edirəm ki, siz Qiyamət günü Cəhənnəmdə daha çox olacaqsınız. Sizdən Uca Allaha yaxınlaşmağınızı və bacardığınız qədər Ona yaxın olmağınızı istəyirəm.

 • Salam. Müsəlman və ya şiə olmayanlar cəhənnəmə gedirlər?
  • Salam.

   İslama inanmayan iki qrup insan var:

   1- Cahil günahkar və kafir kimi tanınan bir qrup. Yəni İslam onlara çatıb və onlar öz qanuniliyini dərk ediblər, lakin onlar inadla bu zümrənin cəzasını çəkib odda yandırılmağa layiq olduğu həqiqəti qəbul etməkdən boyun qaçırırlar.

   2. Cahil adlanan bir qrup, yəni ya İslam və onun mesajı onlara çatmamış, ya da onlara çox naqis və qeyri-real olaraq təqdim edilmişdir ki, onlar İslamı ümmətin dinlərindən hesab edirlər. Hindistan və Çin və maksimum Yəhudilik və Xristianlıq. Belə insanlar öz dinlərində səmimi olduqları üçün xilas olurlar.

 • Salam. Əgər Quran bu şeylərə görə nazil olubsa, əgər Quran hidayət və İlahi qanunları insanlara çatdırmaq üçün göndərilibsə deməli söhbət diri insanlardan gedir, bəs ölü üçün niyə Quran oxuyuruq? Məsələn, Quran buyurur ki, namaz qılın, zəkat verin, bu şeylər diri insanlara aiddir, bunu ölü üçün oxumağın nə mənası var?
  • Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim

    

   Ələykuməs-Salam.

   Bəli düzdür Quran İlahi qanunlar kitabıdır və insanların hidayəti üçün göndərilib, amma məsələ burasındadır ki, bu kitabı oxumağın çox böyük savabı var. Əgər bir insan quranı üzündən oxuyursa, Allah kəlamın oxuduğu üçün ona çoxlu savab verilir. Biz əgər ölüyə Quran oxuyuruqsa qəsdimiz ölüyə İlahi qanunları çatdırmaq deyil, qəsdimiz sadəcə oxuduğumuzun savabını ölüyə hədiyyə etməkdir. Məsələn, əgər "Namaz qılın və zəkat verin" ayəsini ölü üçün oxuyuruqsa məlum məsələdir ki, namaz qılmaq və zəkat vermək diri insanlara aid bir şeydir, biz sadəcə bu ayənin oxunuşunun savabını ölüyə hədiyyə etmək üçün oxuyuruq, qəsdimiz ölüyə namaz qılıb, zəkat verməyi çatdırmaq deyil.
   Necəki salavat və ya hər hansısa bir zikri edib savabını ölüyə göndərə bilirik, Quranı da bu niyyətlə oxuyub savabını ölüyə hədiyyə edirik.

    

   Tələbə Hüseyn Sabirabadlı

 • Salam. Quran ölü üçündür yoxsa diri üçün?
  • Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim

    

   Ələykuməs-salam. Quran İlahi qanunlar və İslam dininin müqəddəs kitabıdır ki, insanların hidayəti, onların xoşbəxtlik və səadəti üçün göndərilib.

    

   Tələbə Hüseyn Sabbirabali

 • Salam. Niyə görə bəzi insanlar bir müddət namaz qılır amma sonra namazı tərk edir?
  • Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim

   Salam.

   Qəbul olmuş namaz dəniz suyu kimidir, insan necəki dəniz suyundan içdikcə daha çox susayır, qəbul olmuş namaz və ibadət də belədir, ibadət qəbul olduqca insan ibadətə daha çox bağlanır.
   Qəbul olmuş ibadətin həzzi çox olduğu üçün insanda aludəçilik və bağlılıq yaradır və buna görə insan heç vaxt namaz və digər ibadətləri tərk etməz. Pis vərdişlərə adət edən insan onu tərk edə bilmədiyi kimi ibadətin ləzzətinə də vərdiş edən insanlar onu tərk etməz. Namaz qəbul olsa insana mənəvi rahatlıq bəxş edər və onu heç vaxt tərk etməz, namaz qəbul olmasa insana yorucu və yük kimi gələr. 
   Nəticə: Bir insan namaz qılıb amma sonra namazı tərk edirsə deməli namazlarında nöqsan olub, nöqsansız və qəbul olmuş namaz insanı özünə adət elətdirir və insan onu tərk etmək haqda belə düşünmür.

   Deməli mühüm olan sadəcə namazı qılmaq deyil, namazın qəbul olması üçün çalışmaqdır.

 • Salam. Necə olur ki, bəzi insanlar həm namaz qılır həm də xoşagəlməz işlər görür?
  • Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim

   Ələykuməs-Salam və Rəhmətullahi və Bərəkatuh.

   Cavab: Əvvəlcə bir şeyi qeyd edək ki, insan ehtiyaclı varlıqdır. İnsanın bir çox şeyə ehtiyacı var məsələn su, yemək, hava və s. Həmçinin insanın həzz almaq ehtiyacı var. İnsan daim ona həzz verəcək şeylərin axtarışında olur. İndi isə gələk sualın cavabına.

   Allah ən böyük həzz və ləzzəti ibadətdə qərar verib. Ancaq hər namaz qılıb oruc tutan, bir sözlə hər ibadət edən bu həzz və ləzzəti dada bilmir. İbadətin ləzzətini sadəcə ibadəti qəbul olan insanlar dada bilir. Məsələn, namazın çox böyük həzzi var ki, bunu sadəcə namazı qəbul olmuş insan dada bilər. Əgər bir insanın namazı qəbul olsa namazdan elə bir həzz alar ki, həmin ləzzəti başqa heç bir şeydən ala bilməz. Qəbul olmuş namazın həzzi o, qədər çox və gözəl olur ki, insanın həzz və ləzzətə olan bütün ehtiyaclarını ödəyir. Bir sözlə namaz və ibadətin həzzin dadan insan xoşagəlməz şeylərdə həzz axtarmaz. Bir insan namaz qılmaqla yanaşı pis işlərlə məşqul olursa demək namazdan həzz ala bilmir və həzz almaq üçün xoşagəlməz şeylərə üz tutur. Ümumiyyətlə insan niyə günah edir? İnsan günahı əsasən onda olan "həzz və ləzzət" - i dadmaq üçün edir. Bu yerdə məsumlardan nəql olunmuş bir hədisi qeyd edək: "Allah ləzzəti ibadətdə qərar verib amma insanlar onu günahda axtarır". Bəli namaz qılıb, oruc tutan bir sözlə ibadət edib amma ibadətdən ləzzət ala bilməyənlər ləzzət almaq üçün günaha üz tutur. Allah mutəal Qurani kərimdə buyurur ki, "Namaz insanı pisliklərdən çəkindirir". Bəli burda söhbət hər namazdan getmir, qəbul olmuş namazdan gedir. Qəbul olmuş namaz insanı çirkinliklərdən qoruyar.
   Unutmayaq ki, günahın ləzzəti müvəqqəti sonu isə peşmançılıqdır.
   Nəticə: Bir insan həm namaz qılıb həm xoşagəlməz işlərlə məşqul olursa demək ki, namazının qəbul olmasına maneə olacaq şeylər var. Namazı qəbul olmuş insan eyni zamanda xoşagəlməz işlərlə məşqul olmaz.

 • Peyğəmbər (sallallahu aleyhi və səlləm) "Və bu qohumun haqqını ver" ayə nazil olanda nə etdi:
  • Ustad Hacı Elşən Badkubeiyi Məşqatəi: Salam Ələykum. Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim.

    

   Ümumi ayənin mənası budur ki, hər kəs onlara Ziul-Qurbi haqqını verməyə borcludur. Amma Əhli-beyt ən bariz nümunədir və ayənin ilk xitabı Peyğəmbərdir. Buna görə də Peyğəmbər (s) xümsdən əlavə, ayənin nazil olduğu vaxt Fədək torpağını Fatiməyə (ə) verdi. Görünür, Əhli-beyt də öz haqqını yerinə yetirmək üçün bu ayəni dəlil etmişlər.

 • Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alihi və səlləm) Həzrət Fatiməyə (salavat və salam və rəhmət və bərəkət) Fədəki bağışlamışdı?
  • Ustad Hacı Elşən Badkubeiyi Məşqatəi: Salam Ələykum.

    

   Bir çox tarixçilər Peyğəmbərin (s) Fədəki Fatiməyə (s) sağlığında verdiyini yazmışlar. Və bir çox təfsirçilər “İsra” surəsinin 16-cı ayəsini də nəql etmişlər ki, ayə nazil olanda Allah Rəsulu (s) Fatiməni istədi və ona Fədəki verdi. Bu iddianın başqa bir dəlili Əlinin (ə) dediyi kəlamdır: "Yalnız səmanın kölgə saldığı Fədək idi əlimizdə, Lakin bəziləri buna xəsislik etdilər, bəziləri isə səxavətlə buna göz yumdular və Allah ən yaxşı hakim və hökümdardır.

 • İnteraktiv Quran
  Quranı dinlə
  Məscidlərin Ünvanları
  Regiona görə axtar
  daxil ol >
  Günün əməlləri
  Abunə ol
  Daima yenilənən dini məqalələrdən xəbərdar ol.