NAFİLƏ NAMAZLARI

RƏHMAN VƏ RƏHİM ALLAHIN ADIYLA

 

GÜNDƏLİK NAFİLƏ NAMAZLARI

 

Gündəlik nafilə namazlar hər gün oxunan müstəhəb dualardır. Gündəlik vacib namazların hər birinin özü üçün bir neçə rükətli nafilə namazı vardır ki, onlardan əvvəl və ya sonra oxunur. Cümə günü istisna olmaqla, gündəlik nafilə namazların rükətlərinin sayı 34 rükətdir.

Nafilə insana vacib olmayan müstəhəbb və yaxşı əməllər adlanır. Həmçinin qənimət və hədiyyə mənasındadır. Fəqihlərin nəzərinə görə, nafilə namazların ən çox işlədilməsi müstəhəbb namazlardadır.

İslamda müstəhəbb namazların qılınmasına çox diqqət yetirilir və bunun üçün çoxlu savablar bildirilmişdir. Müstəhəbb namazlar arasında gecə namazı daha fəzilətlidir.

Məsumlardan (ə) nafilələrin əhəmiyyəti haqqında çoxlu rəvayətlər nəql olunmuşdur:

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Tənbəllik və kəsalətlikdən uzaq olsun! Həqiqətən, sənin Rəbbin Rəhmlidir, kiçik şeylərə şükür edəndir. Həqiqətən də, insan müstəhəbb namazın iki rükətini Allahın rizası üçün qılsa və Allah onu eyni iki rükət oxuduğu üçün Cənnətə daxil edər.

Bəzi rəvayətlərdə nafilə namazlar fərz namazların nöqsanlarının əvəzi hesab edilmişdir, o cümlədən İmam Baqirdən (ə) rəvayət: Həqiqətən də, fərz namazların nöqsanlarını aradan qaldırmaq üçün bizə nafilə namazlar qılmaq əmr edilmişdir.

Qurbe Nafilə hədisi adlanan hədisdə nafilənin təsiri barədə belə buyurulur: Rəvayətçi İmam Sadiqdən (ə) sitat gətirir və o, Peyğəmbərdən və Peyğəmbər (s) (s) Uca Allahdan nəql edir:

Doğrudur, bəndəm nafilə və müstəhəbb əməllərlə mənə yaxın olmağa çalışır ki, mən onu sevim, mən onu sevdiyim zaman onun eşitən qulağı olaram, onun görən gözü oluram və onun danışan dili olaram.

Fəzil ibn Yəsar İmam Sadiqdən (ə) nəql edir: “Fərz və nafilə namazlar əlli bir rükətdir. İşa namazının oturaraq oxunan iki rükət nafiləsi bir rükət sayılır. Farz namazlar on yeddi rükət, nafilə namazlar otuz dörd rükətdir.

Günorta nafilə namazı: Səkkiz rükətdir. Zöhr nafilə vaxtı zöhr namazının vacib vaxtıdır və zöhr namazından əvvəl oxunur.

Şamın nafilə namazı: Səkkiz rükətdir. Şamın nafilə vaxtı şam namazının vacib vaxtıdır və şam namazından əvvəl oxunur.

Məğrib Nafilə namazı: Dörd rükətdir. Məğrib nafiləsinin vaxtı məğrib namazının vacib vaxtıdır və məğrib namazından sonra oxunur.

İşa nafilə namazı: İki rükətdir və iki rükət işa nafiləsi oturan halda oxunduğu üçün bir rükət sayılır. İşa namazının nafilə vaxtı vacib işa namazının vaxtıdır və işa namazından sonra oxunur.

Gecənin nafilə namazı (gecə namazı): On bir rükətdir. Onun səkkiz rükəti gecə namazı, iki rükət Şəfa namazı və bir rükət vetr namazıdır. Gecənin nafilə vaxtı gecə yarısından sübh azanına qədərdir.

Sübh nafiləsi: iki rükət. Səhər sübh namazından əvvəl nafilə oxunur.

Cümə günü zöhrün on altı rükətinə, axşam isə dörd rükətə dörd rükət əlavə olunacaq.

Ümumiyyətlə, müstəhəbb namazlar (nafilə) iki rükət, iki rükət və hər iki rükət bir təşəhhüd və salamla oxunur, əgər xüsusi namazın başqa cür oxunmasına səbəbimiz yoxdursa; Bir rükət olan vitr namazı və on iki rükət olan Qədir bayramı gecəsində oxunan namaz kimi. Hər iki rükətin arasında təşəhhüdü vardır və on ikinci rükətin sonunda salam vermək lazımdır.

Gündəlik nafilələr də yuxarda qeyd olunan iki rükətli nafilələr kimi qılınmalıdır, məsələn, zöhr nafilələrində dörd dəfə iki rəkət və ya gecənin nafilələri isə beş dəfə iki rükət və bir dəfə bir rükətli namaz vardır.

Nafilə digər müstəhəbb namazlar kimi həm oturan, həm də ayaq üstə oxuna bilər. Amma namaz qılan iki rükət oturmuş nafiləni bir rükət saysa yaxşıdır.

Səfətdə qəsr olan namazların nafilələrin nəsx olur.

 

 

 

HÖRMƏTLİ OXUCULAR! DUALARNIZDA BİZLƏRİ UNUTMAYIN.

 

 

 

Ustad Hacı Elşən Badkubei

İnteraktiv Quran
Quranı dinlə
Məscidlərin Ünvanları
Regiona görə axtar
daxil ol >
Günün əməlləri
Ustad Hacı Eışən Badkubei
Abunə ol
Daima yenilənən dini məqalələrdən xəbərdar ol.