Sualınızı göndərmək üçün klik edin
Sualınızın mövzusunu seçin
Sualın mövzusu:
Başlıq: stargiochi
Sual: Salam. Namaz qılmayanlar mütləq Cəhənnəmdirmi? Çox yaxşı işlər görsələr də?!

Bismillah. Salam.

Dini təlimlərimizə görə, namaz dini əməllər arasında ilk ibadətdir. İnsanın namazı qəbul olarsa, başqa ibadətlər də qəbul olunur! Digər tərəfdən, Quranın açıq-aydın ayələrinə əsasən, kim az miqdarda yaxşılıq etsə, onun savabına çatar. Aydındır ki, bu ayələrə əsasən, əgər yaxşılığın miqdarı tərəzidən üstündürsə, insan namazsız da olsa, xilaskar olmalıdır. Qeyd edək ki, namazı tərk etməyin iki səbəbi ola bilər. bir. inkar, şübhəsiz ki, əzab və cəhənnəmə səbəb olduğunu ibadətlərdən biri kimi inkar etmək. iki. Amma əgər namazı tərk etmək inkardan deyil, qəflət və tənbəllikdən olarsa. Bu fərqlidir və uzun bir bəhsə ehtiyacı vardır.

Sualın mövzusu:
Başlıq: cakwid
Sual: Salam. Yunus surəsində deyilir ki, cənnət əhlinin son sözü Allaha həmd-sənadır, behişt əhlinin əbədi həyatı olduğunu nəzərə alsaq, bu söz nə deməkdir?

Bismillah. Salam.

Ayə haqında gələn rəvayətlərə görə, bu sözün mənası budur ki, səmavi varlıqlar Allahdan onlara gələn hər bir hadisə, söz və ləzzətdən sonra, sözlərinin sonu Allahın onlara verdiyi nemətlərə görə Allaha həmd-sənadır və ayənin mənası o deyil ki, Cənnətdə olduqlarının sonunda Allaha həmd edirlər.

Sualın mövzusu:
Başlıq: sealtemporda
Sual: Salam. Cəhənnəmliklərin çoxu qadınlardan ibarətdir?

Salam.

Mürsəl rəvayətlərinin bəzilərində cəhənnəm əhlinin çoxunun qadın olması ilə bağlı ifadələr olsa da, bu, ümumiyyətlə qəbul olunmur; Çünki onları pozan başqa rəvayətlər də vardır, məsələn:

1.Fəzil deyir: İmam Sadiqə (ə) dedim: İnsanlar bir söz deyirlər və o da budur ki, Qiyamət günü cəhənnəm əhlinin çoxu qadınlardır, İmam buyurdu: Bu necə ola bilər ki, o gün bir kişi bir parça parçadan tikilmiş sarayda dünyanın min qadını ilə evlənəcək.

2. Əmmar Səbati nəql edir: İmam Sadiq (ə) buyurur: Cənnət əhlinin çoxu məzlum qadınlardır.Uca Allah onları daha zəif yaratdığı üçün onlara qarşı daha mərhəmətlidir.

Rəvayətlərin müqayisəsini nəzərə alsaq, görünür ki, ikinci kateqoriyadan olan rəvayətlər daha etibarlı görünür. Baxmayaraq ki, birinci rəvayət mütləq belədir demək deyil, Daha doğrusu, o deməkdir ki, normal şəraitdə və qadınlar tərəfindən heç bir səy göstərilməsə, bu nəticəyə gətirib çıxaracaq; Belə ki, Allah Rəsulunun (s) qadınlara xitab edərək buyurur: Və mən hesab edirəm ki, siz Qiyamət günü Cəhənnəmdə daha çox olacaqsınız. Sizdən Uca Allaha yaxınlaşmağınızı və bacardığınız qədər Ona yaxın olmağınızı istəyirəm.

Sualın mövzusu:
Başlıq: sinkaltim
Sual: Salam. Müsəlman və ya şiə olmayanlar cəhənnəmə gedirlər?

Salam.

İslama inanmayan iki qrup insan var:

1- Cahil günahkar və kafir kimi tanınan bir qrup. Yəni İslam onlara çatıb və onlar öz qanuniliyini dərk ediblər, lakin onlar inadla bu zümrənin cəzasını çəkib odda yandırılmağa layiq olduğu həqiqəti qəbul etməkdən boyun qaçırırlar.

2. Cahil adlanan bir qrup, yəni ya İslam və onun mesajı onlara çatmamış, ya da onlara çox naqis və qeyri-real olaraq təqdim edilmişdir ki, onlar İslamı ümmətin dinlərindən hesab edirlər. Hindistan və Çin və maksimum Yəhudilik və Xristianlıq. Belə insanlar öz dinlərində səmimi olduqları üçün xilas olurlar.

Sualın mövzusu:
Başlıq: creativehauz
Sual: Salam. Əgər Quran bu şeylərə görə nazil olubsa, əgər Quran hidayət və İlahi qanunları insanlara çatdırmaq üçün göndərilibsə deməli söhbət diri insanlardan gedir, bəs ölü üçün niyə Quran oxuyuruq? Məsələn, Quran buyurur ki, namaz qılın, zəkat verin, bu şeylər diri insanlara aiddir, bunu ölü üçün oxumağın nə mənası var?

Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim

 

Ələykuməs-Salam.

Bəli düzdür Quran İlahi qanunlar kitabıdır və insanların hidayəti üçün göndərilib, amma məsələ burasındadır ki, bu kitabı oxumağın çox böyük savabı var. Əgər bir insan quranı üzündən oxuyursa, Allah kəlamın oxuduğu üçün ona çoxlu savab verilir. Biz əgər ölüyə Quran oxuyuruqsa qəsdimiz ölüyə İlahi qanunları çatdırmaq deyil, qəsdimiz sadəcə oxuduğumuzun savabını ölüyə hədiyyə etməkdir. Məsələn, əgər "Namaz qılın və zəkat verin" ayəsini ölü üçün oxuyuruqsa məlum məsələdir ki, namaz qılmaq və zəkat vermək diri insanlara aid bir şeydir, biz sadəcə bu ayənin oxunuşunun savabını ölüyə hədiyyə etmək üçün oxuyuruq, qəsdimiz ölüyə namaz qılıb, zəkat verməyi çatdırmaq deyil.
Necəki salavat və ya hər hansısa bir zikri edib savabını ölüyə göndərə bilirik, Quranı da bu niyyətlə oxuyub savabını ölüyə hədiyyə edirik.

 

Tələbə Hüseyn Sabirabadlı

İnteraktiv Quran
Quranı dinlə
Məscidlərin Ünvanları
Regiona görə axtar
daxil ol >
Günün əməlləri
Abunə ol
Daima yenilənən dini məqalələrdən xəbərdar ol.