İNSANLARA ALLAHIN XİTABI (Birinci hiss
2022-09-16 11:55:54
14 SƏFƏR / 11 SENTYABR (Muhəmməd ibn
2022-09-10 07:42:45
13 SƏFƏR (Həkəməyn hadisəsi)
2022-09-09 21:40:12
13 SƏFƏR (Həkəməyn hadisəsi)
2022-09-09 21:37:02
SƏFƏR AYININ 9-CU GÜNÜNÜN TƏQVİM
2022-09-06 07:32:22
SƏFƏR AYININ 8-Cİ GÜNÜNÜN TƏQVİM
2022-09-04 10:14:37
SƏFƏR AYININ 7-Cİ GÜNÜNÜN TƏQVİM
2022-09-03 07:16:48
SƏFƏR AYININ 6-Cİ GÜNÜNÜN TƏQVİM
2022-09-02 09:52:02
SƏFƏR AYININ 5-Cİ GÜNÜNÜN TƏQVİM
2022-09-01 09:06:15
01 / SENTYABR / 2022-Cİ İL TƏQVİMİ
2022-08-31 08:01:57
31 / AVQUST / 2022-Cİ İLİN TƏQVİMİ
2022-08-30 10:52:09
30 / AVQUST / 2022-Cİ TƏQVİMİ (Səf
2022-08-29 08:47:04
BİR MÜSƏLMANIN GÜNLÜK ƏMƏLLƏRİ
2022-08-20 08:08:56
ZİYARƏTİ AŞURA
2022-08-08 20:12:55
Videolar
Ən çox baxılan suallar
 • Salam. Cənnət və cəhənnəmdə gecə və gündüz necədir?
  • Allahın adı ilə

    

   Ələykuməs-Salam.

    

   Quranın bəzi ayələri ölümdən sonrakı cəza və ya nemətlərə işarə edərək, onu gecə-gündüzdə baş verməsinə işarə etmişdir. Qurana görə cənnətdə günəş olmasa da, bəziləri cənnət və cəhənnəmdə gecə-gündüz olduğu fikrini qəbul etmişlər.

   Amma bəzi başqa təfsirçilər gecə və gündüzü bərzəx aləmi üçün xüsusi hesab edir və gecə ilə gündüzü qiyamət, cənnət və cəhənnəmdə olacağını hesab etmirlər. Və onların gecə-gündüz ruzisinin verildiyini söyləməyi, cənnət nemətlərinin davamlı olması və ondan həzz almaqdan əl çəkməmələri kimi qəbul etmişlər.

    

   Allahın salamı və bərəkəti sizlərin üzərinizə olsun.

    

   Ustad Hacı Elşən Badkubei

 • Salan. Ölmüş, amma hələ dəfn olunmamış adamda məzar təzyiqi olurmu? Və ondan heç bir sual və cavab yoxdur?
  • Allahın adı ilə.

    

   Ələykuməs-salam.

    

   Bir çox rəvayətlərdə “qəbir” kəlməsi bərzəx mənasındadır və qəbrin təzyiqi və ya qəbrin ilk gecəsindəki sual-cavabının mənası insanın bu dünyadan başqa bir aləmə keçidinin ilk gecəsidir.

   Nəticə etibarı ilə, insanın vəfatının ilk gecəsi onun bərzəxinin (qəbrinin) ilk gecəsi sayılır və qəbrin təzyiqi, sual-cavab və Bərzəx əzabı ilə bağlı olan şey birinci gecə ilə bağlıdır. insanın öldüyü gecə, nəticədə kimsə vəhşi heyvanlar tərəfindən yeyildikdə və ya dənizdə boğularaq və .... qəbrin ilk gecəsindən azad edilmir.

    

   Allahın salamı hamınıza olsun.

    

   Ustad Hacı Elşən Badkubei

 • Salam. İki aylıq abort edilən döl Qiyamət günü çağırılacaqmı?
  • Allahın adı ilə.

    

   Ələykəs-salam.

    

   Əminliklə demək olar ki, dörd aya çatan və onlara ruh üfürülən döllər Qiyamətdə olacaqlar. Lakin dörd aydan az olan döllərdə onların da Qiyamətdə olacağına tam əminliklə iddia etmək olmaz. Çünki kimsə deyə bilər ki, kəsilmiş döl dedikdə, ruhun nəfəs aldığı və dörd aya çatdığı döl nəzərdə tutulur. Çünki ruh üfürülməzdən əvvəl onlar ət parçalarıdır; Onların Peyğəmbərin (s) ümməti adlandırılmaq qabiliyyəti yoxdur.

    

   Allah sizləri salamat eləsin.

    

   Ustad Hacı Elşən Badkubei

 • Salam. Əgər cənnət ləzzətləri darıxdırıcı deyilsə, cənnət əhli necə bir ləzzətdən imtina edib, başqa bir zövq ala bilər?
  • Allahın adı ilə.

    

   Ələykuməs-Salam.

    

   Görünür, bu sualın mənşəyi bir növ dünya xüsusiyyətləri ilə axirət problemləri və dünya xüsusiyyətlərinin yerləşdirilməsi meyarları və miqyası arasında qiymətləndirmədir. Əskiklik, nöqsan, xəstəlik, ölüm, acizlik, əyrilik və əskiklik bu dünyaya xasdır, ayə və rəvayətlərə görə isə axirət aləminin xüsusiyyətləri bu dünyaya uyğun deyildir.

   Bir ləzzətdən imtina edib başqa bir ləzzətlə məşğul olmaq (cənnətdə belə bir şey varsa) nemətlərdən yorulmaq üçün deyil, ləzzətlərin yeniliyi və nemətlərin müxtəlifliyi üçündür. Cənnət bütün peyğəmbərlərin, rəhbərlərin və möminlərin arzuladığı kamillikdir. Əmirəl-Möminin (ə) təfsirinə görə, əgər qəlb gözü ilə baxsan, cənnətdən sənin üçün nə tərifləndiyini biləcəksən.

   Səmavi insan ona görə dinamikdir ki, o, daim müxtəlif təzahürlərə məruz qalır, cismani təzahürlərdən İlahi rizaya yüksəlir və Allahın haqqı məkanında yaradılışı seyr edir.

   Başqa bir məqam da budur ki, cənnət insanın ləzzətinin əsası odur ki, o, indi öz yaradanının qonağı olub, onun süfrəsi arxasında əyləşib, yəni o həqiqətlə bağlıdır və ona görə də artıq yorğunluq məsələsi yoxdur.

    

   Allah sizləri salamat eləsin.

    

   Ustad Hacı Elşən Badkubei

 • Salam. Əgər insan adam öldürmə, zina kimi bir cinayət törədib, dünyada qanuni cəzaya səbir etsə, axirətdə də cəzasını çəkəcəkmi?
  • Allahın adı ilə.

    

   Ələykuməs-Salam.

    

   Dünyəvi cəzaların və hüdudların həyata keçirilməsinin hikmətlərindən biri də cinayətkarı cəzalandırmaq, sülh və sosial təminat gətirməkdir. İndi əgər insan dünyada günah işləyib əzab çəkdikdən sonra tövbə etsə, Peyğəmbər və İmamların rəvayətlərində qeyd olunanları nəzərə alaraq, Uca Allah rəhmət və mərhəmətinə görə yenidən cəzalandırmaqdan imtina edir. Amma əgər günahkar və cinayətkar çoxlu cinayətlər etsə ki, onun dünyəvi bədəni onlara uyğun cəza çəkməyə qadir deyilsə və ya cinayətkar öz günahından tövbə etməmiş və Allahın rəhmətinə zəmin hazırlamamışsa, təkcə dünyəvi deyil, axirət əzabıda çəkəcəkdir. Hətta, axirətdə onun başına gələcək əzab bu dünyada çəkdiyi əzabdan qat-qat şiddətlidir.

    

   Allah sizləri salamat etsin.

    

   Ustad Hacı Elşən Badkubei

 • Salam. Müsəlman və qeyri-müsəlman üçün qəbirdə vəziyyət necə olacaq?
  • Allahın adı ilə.

    

   Ələykuməs-Salam.

    

   Bərzəx sözü hərfi mənada iki şey arasında yerləşən pərdə və maneə deməkdir; Amma terminlə desək, paklıq Uca Allahın dünya ilə axirət arasında qoyduğu aləmdir və insanın ölümdən sonra ilk yurdudur.

   Bərzəx aləmi dedikdə qəbir aləmi nəzərdə tutulur; İnsanların Qiyamət gününə qədər xüsusi bir həyat tərzi keçirdikləri bir aləm.

   Burada qəbrin mənası ölülərin qoyulduğu yer deyil, qəbrin insanın yaşadığı, xeyir-dua verdiyi və ya əzab çəkdiyi dünya olması ilə bağlı ayə və rəvayətlər işlədilir ki, ironik olaraq qəbir kimi yozulur;

   Qəbirdə ümumi fikirlər və əməllər soruşulur; Məsələn, mərhuma deyilir: İlahın kimdi, peyğəmbərin kimdi, dinin nə idi? İstər mömin olsun, istərsə də qeyri-müsəlman olsun hər kəsdən bunu istəyirlər.

    

   Allah sizləri salamat eləsin.

    

   Ustad Hacı Elşən Badkubei

 • Salam. Adəm yer üzündə səkkizinci insan idi?
  • Allahın adı ilə.

    

   Ələykuməs-salam.

    

   Dini təlimlərə, o cümlədən Qurana və hədislərə əsaslanaraq, şübhəsiz ki: Birincisi, indiki nəslin bütün insanları Adəmə qayıdır və o, bu nəslin birinci şəxsidir.

   İkincisi: Həzrət Adəmdən əvvəl insanlara bənzər nəsillər olmuşdur və onların həyatlarının təfərrüatları və xüsusiyyətləri haqqında dəqiq məlumat olmadığı halda onlara “insan” deyilirdi.

   Buna görə də bəzi alimlərin Adəmin övladlarının evlənməsinə haqq qazandırarkən dediyi kimi, Adəmin yaradılışı zamanı əvvəlki nəsildən olan insanların hələ də mövcud olması ehtimalı az deyil.

   Adəmin planetin səkkizinci insanı olduğunu sübut edən dini mətnə ​​rast gəlməmişik.Bəli, həzrət Adəmin nəslinin Adəmin yaradılışından yeddi dövr və yeddi nəsil sonra olduğu rəvayətlərdə bildirilir.

   Mərhum Səduq “Xəsal” kitabında İmam Baqirdən (ə) belə nəql edir: Allah yer üzünü yaratdığı gündən orada yeddi dünya yaratdı (sonra məhv etdi). O aləmlərin heç biri Adəm Əbul Bəşərin nəslindən deyildi. Allah-Taala isə onların hamısını yerin qabığından yaratmış və nəsil-nəsil xəlq etmişdir. Və onların hər biri üçün bir-birinin ardınca bir dünya yaratdı, nəhayət, Adəm Əbülbəşəri yaratdı və ondan nəslini budaqlandırdı.

    

   Ustad Hacı Elşən Badkubei

 • Salam. Nə üçün Allah daha çox cənnəti maddi nemətləri ilə təsvir etmişdir?
  • Ələykuməs-Salam.

    

   Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim

    

   İlahi! Bütün Həmd və Sənalar Sənə məxsusdur. İlahi! Sənin salam və Salavatın əziz bəndən və Peyğəmbərin olan Həzrət Muhəmməd ibn Əbdullaha (s.ə) və Onun Pak olan Əhli-Beytinə (ə.s) olsun. İlahi! Sənin lənətin qeyd etdiyim kəslərin düşmənlərinə qiyamət gününə qədər ardıcıl şamil olsun.

    

   Qurani-Kərimdə cənnət və cəhənnəmin həm maddi, həm də mənəvi sifətləri ilə xatırlanması, onların maddi nemətlərlə təsvir edilməsi ona görədir ki, bir çox insanların onları mənəvi sifətlərlə tanıması çox çətin, hətta qeyri-mümkündür. Çünki insanların zehni daha çox maddi şeylərə öyrəşib və bu səbəbdən yüksək dərəcədə olan cənnət səlahiyyətlərini və mənəvi məfhumlarını dərk edə bilmir.

    

   Vəs-Səlamu ələykum rəhmətullahi və bərəkatuh.

    

   Ustad Hacı Elşən Badkubei

 • Salam. Namaz qılmayanlar mütləq cəhənnəmdədirmi? Çox yaxşı işlər görsələr də belə?!
  • Ələykuməs-Salam.

    

   Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim

    

   İlahi! Bütün Həmd və Sənalar Sənə məxsusdur. İlahi! Sənin salam və Salavatın əziz bəndən və Peyğəmbərin olan Həzrət Muhəmməd ibn Əbdullaha (s.ə) və Onun Pak olan Əhli-Beytinə (ə.s) olsun. İlahi! Sənin lənətin qeyd etdiyim kəslərin düşmənlərinə qiyamət gününə qədər ardıcıl şamil olsun.

    

   Yuxarıdakı sualın izahı bir neçə məsələnin tərtibi və araşdırılmasından asılıdır və bu məsələlərin ifadə edilməsi ilə sualın cavabının alınacağına ümid edilir.

   1. Hamımızın bildiyi kimi, Dini təlimlərimizə görə, dini əməllərimiz arasında namaz birinci ibadətdir. Yəni əqidə əsaslarından sonra dinin qolları kimi şərh edilən əməl mərhələsində ilk növbədə dinin dirəyi kimi şərh edilən namazdır. Təfsirlərdə də bildirilir ki, əgər insanın namazı qəbul olarsa, digər ibadətlər də qəbul olunur.

   İbadət qaydalarında namazın elə bir yeri var ki, koma və huşsuzluq vəziyyətindən başqa, heç bir halda onu tərk etmək olmaz. Namaz təslimiyyətin və haqqa təslim olmağın təcəssümü və təzahürüdür və bu sahədə şeytan da ziyan görmüşdür. Çünki o, İlahi əmr qarşısında baş əyməmişdir.

   2. Digər tərəfdən, Quranın açıq-aydın ayələrinə əsasən, hər kim az miqdarda yaxşılıq etsə, onun mükafatını alacaq və nə qədər pislik etsə, cəzalandırılacaqdır. Aydındır ki, bu ayələrə əsasən, əgər xeyirin miqdarı tərəzidə daha çox olarsa, insan namaz qılmasa belə, nicat tapmalıdır.

   3. Qurani-Kərim buyurur: “İman gətirib yaxşı işlər görənlər istisna olmaqla, Biz insanı ən aşağı səviyyəyə endirdik ki, onlar üçün tükənməz mükafat vardır. Bu ayədə yaxşılıq kimi təfsir olunduğundan, həmin xeyirxah əməllərdən biri də namaz olduğu üçün insanın savaba layiq başqa yaxşı əməllər də etməsi mümkündür.

   4. İbadətlərdə qəbul olunma meyarı Allahın niyyətidir. Yəni insan Allah niyyəti olmadan və Ona yaxınlıq niyyəti olmadan, lakin şirk və nifaqla ən gözəl ibadət və insani əməlləri, hətta namazı və s. etsə, Allah dərgahında qəbul olunmaz.

   Nəticə: Bu əsasları ifadə etməklə deyə bilərik: Baxmayaraq ki, namaz çoxlu təsir və nemətlərə malikdir ki, onlardan biri də Rəbbə yaxınlıqdır və namazsız insan bu ilahi lütf və nemətdən məhrum olur. Namaz Allahı zikr etməkdir və kim namaz qılmazsa, belə faydalardan faydalanmaz, lakin Allah özü buyurduğuna görə, Bütün günahları, hətta şirk günahını belə, tövbə edib Rəbbindən üzr istədikdən sonra bağışlayar. Buna görə də namazın cənnətə daxil olma meyarı olub-olmadığını qəti şəkildə söyləmək olmaz və namaz qılmayan bütün insanlar minlərlə xeyirxah əməllərlə cəhənnəmə girəcəklər.

   Bu yazıda nəyi ifadə etmək lazımdır; Namazı tərk etməyin iki səbəbi ola bilər. bir. Bu inkar və tərkin mütləq əzaba və cəhənnəmə səbəb olacağını ibadətlərdən biri kimi inkar etmək. iki. Amma əgər namazı tərk etmək inkardan deyil, səhlənkarlıq və tənbəllik üzündən olarsa, bu məsələ müzakirəyə açıqdır.

    

   Vəs-Səlamu ələykum Rəhmətullahi və Bərəkatuh.

    

   Ustad Hacı Elşən Badkubei

 • Salam. Yunus surəsində cənnət əhlinin son sözünün Allaha həmd olduğu bildirilir, cənnət əhlinin əbədi həyatı olduğunu nəzərə alsaq, bu söz nə deməkdir?
  • Ələykuməs-Salam

    

   Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim

   İlahi! Bütün Həmd və Sənalar Sənə məxsusdur. İlahi! Sənin salam və Salavatın əziz bəndən və Peyğəmbərin olan Həzrət Muhəmməd ibn Əbdullaha (s.ə) və Onun Pak olan Əhli-Beytinə (ə.s) İlahi! Sənin lənətin qeyd etdiyim kəslərin düşmənlərinə qiyamət gününə qədər ardıcıl şamil olsun.

    

   Nəcib ayə haqqında qeyd olunan rəvayətlərə əsasən, bu sözün mənası budur ki, Allah tərəfindən onlara gələn hər bir hadisə, danışıq və ləzzətdən sonra sözlərinin sonunda Allahın onlara verdiyi nemətlərə həmd olsun. ayənin mənası o deyil ki, onlar cənnətdə qaldıqları müddətdə Allaha həmd etsinlər.

    

   Ustad Hacı Elşən Badkubei

 • İnteraktiv Quran
  Quranı dinlə
  Məscidlərin Ünvanları
  Regiona görə axtar
  daxil ol >
  Günün əməlləri

  SƏFƏR AYININ GÜNLÜK DUASI

   

  بسم الله الرحمن الرحیم

   

  Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim

   

  Rəhman və Rəhim Allahın adıyla.

   

  يَا شَدِيدَ الْقُوَى وَ يَا شَدِيدَ الْمِحَالِ يَا عَزِيزُ يَا عَزِيزُ يَا عَزِيز

   

  Ya Şədidəl-Quva və ya Şədidəl-Mihal ya Əzizu ya Əzizu ya Əziz.

   

  Ey güclü qüvvə sahibi, və ey ağır cəzalandıran, ya Əzizi ey Əzizi ey Əziz,

   

  ذَلَّتْ بِعَظَمَتِكَ جَمِيعُ خَلْقِكَ فَاكْفِنِي شَرَّ خَلْقِكَ يَا مُحْسِنُ يَا مُجْمِلُ يَا مُنْعِمُ يَا مُفْضِل

   

  Zəllət bi əzəmətikə cəmiu xəlqik, fək-fini şərrə xəlqik, ya Muhsinu ya Mucmilu ya Munimu ya Mufzil.

   

  Sənin bütün yaratdıqların əzəmətin qarşısında zəlildir (və təvazökardır). Sənin yaratdıqlarının şərindən (varlığın) mənə kifayətdir. Ey lütf edən, ey gözəl iş sahibi, ey nemət verən, ey artıran,

   

  يَا لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَ نَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِين

   

  Ya la İlahə illa Ənt, subhanəkə inni kuntu minəz-zalimin, fəs-yəcəbna ləhu və nəccəynahu minəl-ğəmm, və kəzalikə nunciyil-mu’minin.

   

  Ey (O Varlıq ki,) Səndən başqa Tanrı yoxdur, Sən munəzzəhsən, Mən zalımlardanam, Biz onun duasını qəbul etdik və onu [Yunusun balığın içindən azad edilməsini nəzərdə tutur] qəm-qüssədən nicat verdik və möminləri belə xilas etdik.

   

  وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِين

   

  Və salləllahu ələ Muhəmmədiv-və Alihit-Təyyibinət-Tahirin.

   

  Allahın salamı Məhəmmədə və Onun pak Ailəsinə olsun.

  Abunə ol
  Daima yenilənən dini məqalələrdən xəbərdar ol.