20 – Yanvar – 2023-cü il, 27 – Cəmadius-Sani – 1444-cü il.
2023-01-19 14:27:06

Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim

 

20 – Yanvar – 2023-cü il, 27 – Cəmadius-Sani – 1444-cü il.

 

İlahi! Sənə həmd olsun ki, bizləri digər məxluqlardan fərqləndirərək insan yaratdın. İlahi! Sənə təşəkküt edirik ki, bizləri digər dinlərdən fərqli olaraq, İslam dininə yönəltdin və eyni zamanda bizləri kamilləşdirərək və bizləri doğru yola hidayət etmək üçün Rəsulunun (s) əmri ilə, İslam Peyğəmbərinin (s) bizlər üçün əmanət qoyduğu Quran və Əhli-Beytinin (ə) tərəftarı və Şiəsi qərar verdin.

Allahın salamı olsun Peyğəmbərinə (ə), onun Əhli-Beytinə (ə), məsum və şibhi məsumlara və onların naiblərinə, Mərcələrə və müctəhidlərə, alim və tələbələrə və ən sonda Əhli-Beyt (ə) məktəbinə canı və malı ilə xidmət edənlərə. İlahi! Sənin lənətin Adlarını sadaladığım kəslərin düşmənlərinə qiyamət gününə qədər ardıcıl şamil olsun.

 

27 Cümədi əl-Sani — şərti hicri-qəməri təqvimi ilə ilin 175-ci günü. Bu günda 4 tarixi hadisə baş vermişdir.

 

1- Hicri 116 İmam Baqirin (ə) oğlu Əli bin Məhəmməd Baqirin (ə) şəhadəti, Ərdəhalın Məşhəd şəhərində dəfn olunub.

 

Əli bin Muhəmməd Baqir, mənbələrdə tez-tez Sultan Əli kimi xatırlanan İmam Baqirin (ə) oğludur. Bəzi tarixi məlumatlara görə, o, hicri 113-cü ildə Çihl Hesran və Fin Kaşan əhlindən olan Əhli-Beyt (ə) dostlarının istəyi ilə bu bölgəyə hicrət etmiş və üç il ərzində özünü təbliğ və xalqa hidayət etməyə həsr etmişdir. Əli bin Məhəmməd, nəhayət, hicri 116-cı ildə bir sıra yerli sakinlərlə birlikdə hökumət qüvvələri tərəfindən şəhid edildi. Onun cənazəsi Məşhədin Ərdəhal şəhərində dəfn edilib. Xalça yuma mərasimi hər il Mehr ayının ikinci cümə günü Məşhəd Ərdəhalda matəm və mərsiyə ilə birlikdə Əli bin Məhəmmədin şəhadətinin xatirəsinə keçirilir.

 

2- Hicri 391 Əhli-beytin (ə) sevimli şairlərindən Hüseyn bin Əhməd bin Həccacın vəfatı.

 

Hüseyn bin Əhməd bin Həccac İbn Əl-Həccac kimi tanınan Bağdadi katibi, Seyid Mürtəza və Seyid Rezinin müasirlərindən biri idi. O, Diyalmanın dövründə yaşamış və Əhli-beytin (ə) sevimli şairlərindən sayılırdı. İbn Həccacın şeirləri təbii və iddiasız idi ki, İbn Xəlqan kimi məşhur müsəlman tarixçiləri onu bu sənətdə ikinci müəllim adlandırırdılar. Şeirlərinin çoxu Həzrəti Peyğəmbərin (s) və onun ailəsinin mədhinə və öz dövrünün zalımlarına qarşı olmuşdur. Çağdaş alim və fəqih Seyid Rezi İbn Həccacın şeirlərindən seçmələr toplusunu bir kitabda toplayıb.

İbn Həccac Cümədi-səni ilinin 27-də (hicri 391) vəfat etdi və Kazimində Həzrət Musa bin Cəfərin (ə) ayaqları altında dəfn edildi. Vəsiyyət etdi ki, məzar daşına bu ayəni yazsınlar: “وَ کَلْبُهُمْ بٰاسِطٌ ذِرٰاعَیهِ”. Bir qrup şair ona mədhiyyə yazdı, onların arasında Seyid Razi də vardı.

 

3- Hicri 1320 Mirzə Hüseyn Nuri Fəqihin vəfatı, Mühəddis və Mostadrak əl-Vasailin müəllifi.

 

Mühəddis Nuri və Hacı Nuri kimi tanınan Şeyx Mirzə Hüseyn bin Məhəmməd Təqi bin Əli Məhəmməd Nuri Təbərsi (hicri 1254-1320) hicri 14-cü əsrdə şiə mühəddislərindən biri idi. Mühəddis Nurinin şöhrəti daha çox “Müstədrək əl-Vəsail” kitabının və xüsusən “Əl-Xəttab fi Sarif Kitab Rəb əl-Ərbab” fəslinin kitabının müəllifi olması ilə bağlıdır.

Onun elmi səviyyəsi və təqvası din alimləri və tələbələri tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir. Nuri hicri 1320-ci ildə Cümədi əs-Sani ayının 27-si çərşənbə gecəsi Nəcəfdə vəfat etmiş və Əmirul-möminin (ə) hərəminin həyətində dəfn edilmişdir.

 

4- Hicri 1358-ci il Nəcəf seminariyasının fəqihlərindən və professorlarından biri, Rical elminə dair müxtəlif yazıçı Mirzə Əbülhəsən Meşkininin vəfatı.

 

Mirzə Əbülhəsən Meşkini Ərdəbili Nəcəfi (hicri 1305-1358) Ərdəbilli fəqih və üsulist, XIV əsrin şiə alimlərindən biri idi. O, təhsilə Ərdəbildə başlayıb, sonra Nəcəfə, oradan da Kərbəlaya hicrət edib, Axund Xorasani və II Mirzə Şirazinin məclisində iştirak edib. Bir müddət sonra Nəcəf şəhərinə qayıdıb fiqh və əsasları öyrətməyə başladı və Seyid Şəhabəddin Mərəşi Nəcəfi kimi şəxslər onun tələbələri arasında idilər. “Kefayenin haşiyəsi” kitabı onun ən məşhur kitablarından biridir.

Hərzəddinin “Məarif ər-Rəcəl” kitabına görə, o, hicri 1358-ci ilin 28-ci Cümədi əl-Sanidə Kazmin şəhərində vəfat etmiş və cənazəsi Nəcəfə köçürüldükdən sonra İmam Əlinin (ə) hərəminin həyətindəki hücrədə dəfn edilmişdir. Lakin Ağa Bozur Tehrani “Nəqbə əl-Bəşr” kitabında onun ölüm vaxtını bir gün əvvəl, yəni 27 Cümədi əl-Sani, qeyd etmişlər.

 

Allah aqibətmizi xeyirli etsin. Amin.

 

 

Ustad Hacı Elşən Badkubei

İnteraktiv Quran
Quranı dinlə
Məscidlərin Ünvanları
Regiona görə axtar
daxil ol >
Günün əməlləri

 

RƏCƏB AYINDA NAMAZLARDAN SONRA OXUNAN DUA

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim

 

Rəhman və Rəhim Allahın adıyla (bu duanı oxumağa) başlayıram

 

یَا مَنْ أَرْجُوهُ لِکُلِّ خَیْرٍ، وَ آمَنُ سَخَطَهُ عِنْدَ کُلِّ

 

شَرٍّ، یَا مَنْ یُعْطِی الْکَثِیرَ بِالْقَلِیلِ

 

Ya mən Ərcuhu likulli Xəyr, Və açənu səxətəhu ində kulli şərr, Ya mən yu’til-kəsirə bil-qəlil,

 

Ey hər bir yaxşılığı umduğum kəs, Hər şərdə onun qəzəbindən aman diləyin, O kəs ki, az ibadət üçün çox savab verər,

 

یَا مَنْ یُعْطِی مَنْ سَأَلَهُ، یَا مَنْ یُعْطِی مَنْ لَمْ

 

یَسْأَلْهُ وَ مَنْ لَمْ یَعْرِفْهُ تَحَنُّناً مِنْهُ وَ رَحْمَةً

 

Ya mən yu’ti mən sələh, Ya mən yu’ti məl-ləy-yəsəlhu və mən ləy-yə’rifhu təhənnunəm-minhu və rəhmətəh,

 

O kəs ki, istədiyini bağışlayar, O kəs ki, onu istəməyənləri və onu tanımayanları belə bağışlayarsa, onun hədiyyəsi mərhəmətdəndir.

 

أَعْطِنِی بِمَسْأَلَتِی إِیَّاکَ جَمِیعَ خَیْرِ الدُّنْیَا وَ

 

جَمِیعَ خَیْرِ الْآخِرَةِ

 

ə’ətini biməsələti iyyəkə cəmiə xəyrid-dunya və cəmiə xəyril-axirəh,

 

Səndən xahişimlə mənə dünya və axirət yaxşılığını nəsib et,

 

وَ اصْرِفْ عَنِّی بِمَسْأَلَتِی إِیَّاکَ جَمِیعَ شَرِّ الدُّنْیَا

 

وَ شَرِّ الْآخِرَةِ

 

Vəs-rif ənni biməsələti iyyakə cəmiə şərrid-dunya və şərril-axirəh,

 

Və səndən xahişimlə dünya və axirətin bütün şərlərini məndən uzaqlaşdır.

 

فَإِنَّهُ غَیْرُ مَنْقُوصٍ مَا أَعْطَیْتَ، وَ زِدْنِی مِنْ

 

فَضْلِکَ یَا کَرِیمُ

 

Fə innəhu ğəyru mənqusim-ma ə’ətəyt, və zidni min fəzlikə ya Kərim,

 

Çünki verdiyin əskik yoxdur, ey qonaqpərvər, mənə lütfünü artır,

 

یَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِکْرَامِ یَا ذَا النَّعْمَاءِ وَ الْجُودِ،

 

یَا ذَا الْمَنِّ وَ الطَّوْلِ، حَرِّمْ شَیْبَتِی عَلَی النَّارِ

 

Ya zəl-cəlali vəl-ikram ya zən-nə’mai vəl-cud, ya zəl-mənni vət-təvl, hərrim şəybəti ələn-nar.

 

Ey əzəmət, lütf və məhəbbət sahibi, ey əfv və lütf sahibi, saqqalımı cəhənnəm odundan qoru.

 

 

Ustad Hacı Elşən Badkubei

Abunə ol
Daima yenilənən dini məqalələrdən xəbərdar ol.