2 - RƏCƏB -1444-CÜ İL, 24 - YANVAR - 2023-CÜ İL.
2023-01-23 12:48:37

Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim

 

2 – Rəcəb – 1444-cü il, 24 – Yanvar – 2023-cü il.

 

GÜNÜN HADİSƏLƏRİ

İlahi! Sənə həmd olsun ki, bizləri digər məxluqlardan fərqləndirərək insan yaratdın. İlahi! Sənə təşəkküt edirik ki, bizləri digər dinlərdən fərqli olaraq, İslam dininə yönəltdin və eyni zamanda bizləri kamilləşdirərək və bizləri doğru yola hidayət etmək üçün Rəsulunun (s) əmri ilə, İslam Peyğəmbərinin (s) bizlər üçün əmanət qoyduğu Quran və Əhli-Beytinin (ə) tərəftarı və Şiəsi qərar verdin.

Allahın salamı olsun Peyğəmbərinə (ə), onun Əhli-Beytinə (ə), məsum və şibhi məsumlara və onların naiblərinə, Mərcələrə və müctəhidlərə, alim və tələbələrə və ən sonda Əhli-Beyt (ə) məktəbinə canı və malı ilə xidmət edənlərə. İlahi! Sənin lənətin Adlarını sadaladığım kəslərin düşmənlərinə qiyamət gününə qədər ardıcıl şamil olsun.

 

2 Rəcəb şərti hicri-qəməri təqvimi ilə ilin 179-cu günüdür.

 

1- Bir nəzərə görə, hicri 212 Şiələrin 10-cu imamı İmam Hadinin (ə) mövludu.

İmam Hadi və ya İmam Əli ən-Nəqi (hicri 212-254) kimi tanınan Əli bin Məhəmməd onuncu şiə imamı və İmam Cavadın (ə) oğludur. O, hicri 220-ci ildən 254-cü ilə qədər 34 il imam olmuşdur. İmam Hadi bir neçə Abbasi xəlifəsi, o cümlədən Mütəvəkküllə eyni vaxtda olmuş və imamət illərinin çoxunu Abbasi hökmdarlarının nəzarəti altında Samirrada keçirmişdir.

İmam Hadidən (ə) iman, təfsir, fiqh və əxlaq məsələlərində hədislər nəql edilmişdir. Bu rəvayətlərin bəzilərində təşbeh və tənziyə, təqdir və azad iradə kimi kəlam mövzularından bəhs edilmişdir. Cəmiyyə Kəbirənin ziyarəti və Qədiriyyənin ziyarəti də ondan nəql edilmişdir.

İmam Hadi (ə) “Vəkalət təşkilatı” adlı bir qrup vəkil vasitəsi ilə şiələrlə əlaqə saxlayırdı. Əbdül-Əzim Hüsni, Osman bin Səid, Əyyub bin Nuh və Həsən bin Rəşid onun yoldaşları arasında idi.

İmam Hadinin Samarradakı türbəsi İraqdakı şiə ziyarətgahlarından biridir. Bu ziyarətgah o həzrətin və oğlu İmam Həsən Əskərinin (ə) dəfn olunmasına görə Haram Əskəriyyin adlandırılmışdır. Askariin ziyarətgahı 2004 və 2006-cı illərdə terror aktları zamanı dağıdılıb. O, 2009-2014-cü illərdə İran tərəfindən təmir edilmişdir.

 

2- Hicri 1343-cü il Tehran Seminariyasında şiə alimlərindən Əhməd Müctəhdi Tehraninin anadan olması.

Əhməd Müctəhdi Tehrani (1302-1386) Tehranın şiə alimlərindən və əxlaq professorlarından biri və Müctəhdi seminariyasının banisidir. Qumdakı seminariyanı keçdikdən sonra Tehrana getdi və Seyid Əzizullah məscidində moizə və dərs dedi. Tehran mistiklərindən olan Məhəmmədhüseyn Zahidin vəfatından sonra Müctəhid Tehrani Hacı Molla Cəfər məscidinə gedərək orada seminariya təsis edib.

Müctəhidi Tehrani hicri 1429-cu ilin 4 məhərrəmində Tehranda vəfat etdi və Məhəmməd Rza Məhdəvi Kəninin imamətinin nəzdində cənazə namazı qılındıqdan sonra öz seminariyasında dəfn edildi.

 

Allah aqibətmizi xeyirli etsin. Amin.

 

 

Ustad Hacı Elşən Badkubei

İnteraktiv Quran
Quranı dinlə
Məscidlərin Ünvanları
Regiona görə axtar
daxil ol >
Günün əməlləri
Ustad Hacı Eışən Badkubei
Abunə ol
Daima yenilənən dini məqalələrdən xəbərdar ol.