4 - RƏCƏB -1444-CÜ İL, 26 - YANVAR - 2023-CÜ İL.
2023-01-25 12:08:16

Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim

 

04 – Rəcəb – 1444-cü il, 26 – Yanvar – 2023-cü il.

 

GÜNÜN HADISƏLƏRİ

İlahi! Sənə həmd olsun ki, bizləri digər məxluqlardan fərqləndirərək insan yaratdın. İlahi! Sənə təşəkküt edirik ki, bizləri digər dinlərdən fərqli olaraq, İslam dininə yönəltdin və eyni zamanda bizləri kamilləşdirərək və bizləri doğru yola hidayət etmək üçün Rəsulunun (s) əmri ilə, İslam Peyğəmbərinin (s) bizlər üçün əmanət qoyduğu Quran və Əhli-Beytinin (ə) tərəftarı və Şiəsi qərar verdin.

Allahın salamı olsun Peyğəmbərinə (ə), onun Əhli-Beytinə (ə), məsum və şibhi məsumlara və onların naiblərinə, Mərcələrə və müctəhidlərə, alim və tələbələrə və ən sonda Əhli-Beyt (ə) məktəbinə canı və malı ilə xidmət edənlərə. İlahi! Sənin lənətin Adlarını sadaladığım kəslərin düşmənlərinə qiyamət gününə qədər ardıcıl şamil olsun.

Rəcəb ayının 4-ü ənənəvi hicri qəməri təqvimi ilə ilin 181-ci günüdür.

 

1- 587 hicri Filosof, İşraq fəlsəfə məktəbinin banisi Şahabəddin Sührəvərdi Həkimin vəfatı.

 

Məşhur müsəlman filosoflarından biri, Eşraq fəlsəfəsinin banisi Şeyx Eşraq kimi tanınan Şəhabəddin Yəhya Sührəvərdi (hicri 549-h. 587). Onun İslam fəlsəfəsi və hikməti sahəsində çoxlu əsərləri var ki, onlardan ən mühümü “Hükməul-İşraq” kitabıdır. O, çoxlu səfərlər edib, elm əldə edib nəşr etdirdikdən sonra Hələbə getmiş, hicri 587-ci ildə Səlahəddin Əyyubinin oğlu Malik Zahir tərəfindən bir qrup sünni alimlərinin bədxahlığı üzündən zindanda vəfat etmişdir.

 

2- Hicri 1327-ci il Mühəddis və şiə yazıçısı Molla Əli Əliari Fəqihin vəfatı.

 

Hacı Molla Əli Əliari hicri 1236-cı il ramazan ayının beşində “Sərdroud” kəndində anadan olmuşdur. Sonralar doğma şəhərində və Əliyar kəndində dədə-baba mülklərində məskunlaşıb.

Hacı Molla Əli Əliari mübarək ömür sürdükdən sonra hicri 1327-ci il Rəcəb ayının 4-ü cümə axşamı, Təbrizdə vəfat etmişdir. Onun cənazəsi Nəcəf Əşrəf şəhərinə aparılaraq “Vadi əl-Salam”da dəfn edilib.

 

3- Hicri 1371-ci il “Ayan əl-Şiə” kitabının müəllifi və bioqrafı Seyid Möhsün Amininin vəfatı.

 

Seyid Mohsen Amin Hosseini Ameli (1284-1371 Hicri) əcdadları Zeyd bin Əliyə gedib çıxan Livandakı Cəbel Amldən olan şiə hüquqşünas, yazıçı və bioqrafdır. O, dini təhsil almaq üçün Nəcəf Əşrəf şəhərinə hicrət etmiş və orada ictihad dərəcəsinə çatmışdır. O, dini elmlərlə yanaşı, ədəbiyyatda da əli olub, şeir yazıb, şeiri tənqid edib.

Onun ən mühüm əsəri olan Əyan əl-Şiə şiə alimlərinin və böyüklərinin təqdimatını ehtiva edən ensiklopediyadır və şiənin mədəni kimliyini tanıtmaq və İslam sivilizasiyasının inkişafında İmamiyyənin rolunu xatırlatmaq məqsədi ilə tərtib edilmişdir. Tədqiqat və yazı üçün resursları təmin etmək üçün Suriya, İordaniya, Fələstin, Misir, İraq və İran kimi ölkələrə səyahət etmişdir.

Hicri 1371 (hicri 1330) ildə Şamda vəfat etmiş və Həzrət Zeynəbin (s) hərəmində dəfn edilmişdir.

 

Allah aqibətmizi xeyirli etsin. Amin.

 

 

Ustad Hacı Elşən Badkubei

İnteraktiv Quran
Quranı dinlə
Məscidlərin Ünvanları
Regiona görə axtar
daxil ol >
Günün əməlləri
Abunə ol
Daima yenilənən dini məqalələrdən xəbərdar ol.