5 - RƏCƏB -1444-CÜ İL, 27 - YANVAR - 2023-CÜ İL.
2023-01-26 12:16:03

Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim

 

05 – Rəcəb – 1444-cü il, 27 – Yanvar – 2023-cü il.

 

GÜNÜN HADİSƏLƏRİ

İlahi! Sənə həmd olsun ki, bizləri digər məxluqlardan fərqləndirərək insan yaratdın. İlahi! Sənə təşəkküt edirik ki, bizləri digər dinlərdən fərqli olaraq, İslam dininə yönəltdin və eyni zamanda bizləri kamilləşdirərək və bizləri doğru yola hidayət etmək üçün Rəsulunun (s) əmri ilə, İslam Peyğəmbərinin (s) bizlər üçün əmanət qoyduğu Quran və Əhli-Beytinin (ə) tərəftarı və Şiəsi qərar verdin.

Allahın salamı olsun Peyğəmbərinə (ə), onun Əhli-Beytinə (ə), məsum və şibhi məsumlara və onların naiblərinə, Mərcələrə və müctəhidlərə, alim və tələbələrə və ən sonda Əhli-Beyt (ə) məktəbinə canı və malı ilə xidmət edənlərə. İlahi! Sənin lənətin Adlarını sadaladığım kəslərin düşmənlərinə qiyamət gününə qədər ardıcıl şamil olsun.

Rəcəb ayının 5-i ənənəvi hicri qəməri təqvimi ilə ilin 182-ci günüdür.

 

1- Hicri 13 Müsəlmanlar və Romalılar arasında Yarmuk müharibəsi.

 

Yərmuk döyüşü və ya Yərmuk döyüşü 15-ci qəməri ilinin rəcəb ayının beşi Ömər bin Xəttabın xilafəti dövründə müsəlmanlarla Rumlar arasında baş vermiş və müsəlmanların qələbəsinə səbəb olan müharibə idi. Yarmuk müharibəsi Levant bölgəsinin əsas müharibəsi və həmin torpağın fəthi hesab edilir. Bu müharibə Asiyadan əlini kəsən Roma imperatorunun Suriyadakı ikinci ağır məğlubiyyəti oldu və müsəlmanların ilk qibləsi olan Beytül-Məqdisi mühasirəyə ala bildilər.

 

2- 244 h. Mütəvəkkül Abbasi tərəfindən şiə şairi və leksikoqrafı Yaqub bin İshaq Əhvazinin şəhadəti.

 

İbn Sekit ləqəbi ilə tanınan Yaqub bin İshaq Duraqi Əhvazı (hicri 186 - hicri 244) yazıçı, İmam Cavad (ə) və İmam Hadinin (ə) şiələrindən və səhabələrindən biri idi. Mütəvəkkül Abbasi ondan öz övladlarını (Əl-Mö'taz Bəllah və Əl-Muayid Bəlla) və Həzrət Əlinin (Ə) övladlarını (Həsneyn) müqayisə etməsini istədi. Buyurdu: Qənbər Qulam Əli (ə) səndən və övladlarından üstündür. Mütəvəkkül İbn Səkiiti öldürməyi əmr etdi. “İshal əl-Loqiq” Abenskiçinin ən məşhur əsəridir.

Mənbələrə görə o, hicri 244-cü ilin rəcəb ayının 5-də 58 yaşında vəfat etmişdir. Onun necə öldüyü ilə bağlı müxtəlif rəvayətlər var. Bəziləri deyirlər: O, şiə olduğu üçün öldürülüb və bu baxımdan onun Mütəvəkkellə sual-cavab hekayəsinə işarə ediblər. İbn Səkiit Mütəvəkkülün övladlarının müəllimi idi, bir gün Mütəvəkkül ona dedi: Mənim iki uşağım “Mötəz” və “Müəyid” sənə daha sevimlidir, yoxsa Həzrət Əlinin övladları Həsneyn? Abbasi xəlifəsinə cavab olaraq İbn Sukit dedi: Vallah, Qənbər Xadim Əli bin Əbi Talib (ə) mənim gözümdə sənin iki övladından və bu ikisinin atasından daha yaxşıdır. Mütəvəkkel çox qəzəbləndi və əmr etdi ki, onun dilini başının arxasından çəksinlər. Həmçinin rəvayət edilir ki, Mütəvəkkülün qulları onun göstərişi ilə İbn Səkaiti tapdalayıb, vəfat edəndən sonra evinə aparıblar.

 

3- Hicri 1079-cu il Əllamə Məcləsinin “Haliyə əl-Mütəkin” kitabının yazılmasının başlanğıcı.

 

Haliyat əl-Müttəqin - Əllamə Məclisinin (hicri 1110-1037) islam əxlaqı, ədəb və ənənələri haqqında farsca kitabıdır. Əllamə Məclisinin dediyi kimi, kitab həqiqi şiə ənənələrinin səlis tərcüməsidir. “Haliyə əl-Mütəkin” 14 fəsil və bir nəticədən ibarətdir və kitabda geyinmək, yemək-içmək, qadın və uşaqlarla evlənmək və ünsiyyət, ticarət və səfər adətləri yer alıb. Əllamə Məclisi “Haliya əl-mütəkin” kitabını hicri 1081-ci ildə 44 yaşında yazıb. Bu kitab dəfələrlə çap edilmiş və ərəb və urdu dillərinə tərcümə edilmişdir.

 

4- Hicri 1379-cu il Şiə fəqihlərindən, Qum və Kaşan seminariyalarının professorlarından Seyid Əli Yətərbi Kaşaninin vəfatı.

 

Ağa Mir Seyid Əli Yətərbi Kaşani (hicri 1311-1379) hicri 14-cü əsrdə Kaşanın böyük alimlərindən və fəqihlərindən biri olmuşdur.

O, Kaşan, Nəcəf və Qumda atası Seyid Məhəmməd Rza Püşt Məşhədhi, Seyid Əbülhəsən Esfahani, Seyid Məhəmməd Kazım Yəzdi, Şeyx Əl-Şəriyə İsfahani, Mirzayi Naini, Ağa Ziyauddin İraqi və Əli Əkbər kimi müəllimlərdən dini elmlər öyrənərək, ictihad dərəcəsinə çatmışdır. O, bir müddət Qumda, sonra ömrünün sonuna kimi Kaşanda dərs demiş, tələbələr yetişdirmiş, elmi və mədəni fəaliyyətlə məşğul olmuşdur. Elm baxımından yüksək vəzifə tutmuşdur ki, bunu professor və tələbələrinin sözlərindən də anlamaq olar. Ayətullah Yəthrabi qərblilərin hiyləgərliyindən və müsəlmanlar arasında fitnə-fəsad törətməsindən, müstəmləkəçilərin və onların agentlərinin tədricən İslamdan uzaqlaşdırılmasından həssas və xəbərdar idi və lazım gəldikdə mövqe tutdu. İmam Xomeyni və Seyid Məhəmməd Mohaqq Damad bu alimin tələbələrindən idi. Şeyx Ənsaridən sonra heç kəsin yeni heç nəyə malik olmadığına inanaraq, nə bir məcmuə, nə də antologiya yazmamışdır.

 

5- Hicri 1437-ci il Xorasan seminariyasının professorlarından Seyid Məhəmməd Musəvinejadın vəfatı.

 

Ayət... Seyid Məhəmməd Musəvi Nejad Hicri şəmsi təqvimilə 1310-cu il deh 10-da Xurşidinin Məşhədin Əbərdə mahalında dindar ailəsində anadan olub və məktəbi bitirdikdən sonra möhtərəm əmisi Ayət... Şəms Xorasaninin rəhbərliyi altında seminariyada başlayıb.

 

 

Allah aqibətmizi xeyirli etsin. Amin.

 

 

Ustad Hacı Elşən Badkubei

İnteraktiv Quran
Quranı dinlə
Məscidlərin Ünvanları
Regiona görə axtar
daxil ol >
Günün əməlləri
Ustad Hacı Eışən Badkubei
Abunə ol
Daima yenilənən dini məqalələrdən xəbərdar ol.