6 - RƏCƏB -1444-CÜ İL, 28 - YANVAR - 2023-CÜ İL.
2023-01-27 11:53:08

Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim

 

6 – Rəcəb – 1444-cü il, 28 – Yanvar – 2023-cü il.

 

GÜNÜN HADİSƏLƏRİ

İlahi! Sənə həmd olsun ki, bizləri digər məxluqlardan fərqləndirərək insan yaratdın. İlahi! Sənə təşəkküt edirik ki, bizləri digər dinlərdən fərqli olaraq, İslam dininə yönəltdin və eyni zamanda bizləri kamilləşdirərək və bizləri doğru yola hidayət etmək üçün Rəsulunun (s) əmri ilə, İslam Peyğəmbərinin (s) bizlər üçün əmanət qoyduğu Quran və Əhli-Beytinin (ə) tərəftarı və Şiəsi qərar verdin.

Allahın salamı olsun Peyğəmbərinə (ə), onun Əhli-Beytinə (ə), məsum və şibhi məsumlara və onların naiblərinə, Mərcələrə və müctəhidlərə, alim və tələbələrə və ən sonda Əhli-Beyt (ə) məktəbinə canı və malı ilə xidmət edənlərə. İlahi! Sənin lənətin Adlarını sadaladığım kəslərin düşmənlərinə qiyamət gününə qədər ardıcıl şamil olsun.

Rəcəb ayının 6-sı ənənəvi hicri qəməri təqvimi ilə ilin 183-cü günüdür.

 

1- Bir rəvayətə görə, hicri 183-cü il. İmam Musa Kazimin (ə) şəhadəti.

 

Musa bin Cəfər (127 və ya 128-183 h.q.) İmam Musa Kazım kimi tanınan və Kazem və Bab əl-Həvayc ləqəbli şiələrin yeddinci imamıdır. O, hicri 128-ci ildə Bəni Abbasın Əməvilərə qarşı müdafiəçisi Əbu Müslim Xorasaninin üsyanı ilə eyni vaxtda anadan olmuşdur. Və hicri 148-ci ildə atası İmam Sadiq (ə) şəhadətindən sonra imamətə çatdı. Onun 35 illik imaməti Mənsur, Hadi, Mehdi və Harun Abbasinin xilafət dövrünə təsadüf edir. O, bir neçə dəfə Mehdi və Harun Abbasi tərəfindən həbs edilmiş və hicri 183-cü ildə Səndi Bin Şahək zindanında şəhid olmuşdur. Ondan sonra imamət oğlu Əli ibn Musaya (ə) keçdi.

İmam Kazimin (ə) imamət dövrü Abbasi xilafətinin qüdrətinin yüksək olduğu dövrə təsadüf etdi və o, dövrün hökumətinə qarşı təqiyyə etdi və şiələrə də bunu əmr etdi. Deməli, şiələrin 7-ci imamının Abbasi xəlifələrinə və Şəhid Fəxin qiyamı kimi Ələvi üsyanlarına qarşı açıq-aşkar mövqeyi barədə məlumat yoxdur. Buna baxmayaraq o, Abbasi xəlifələri və başqaları ilə mübahisə və söhbətlərdə Abbasi xilafətini qanuniləşdirməyə çalışırdı.

Musa bin Cəfərin bəzi yəhudi və xristian alimləri ilə müzakirələri və söhbətləri onların suallarına cavab olaraq tarixi və hədis mənbələrində nəql edilmişdir. Onun haqqında üç mindən çox hədis “Müsnədül-İmam Kazim”də toplanmışdır ki, onlardan bəziləri səhabələrin bəziləri tərəfindən nəql edilmişdir.

İmam Kazim (ə) şiələrlə əlaqə yaratmaq üçün vəkil təşkilatını genişləndirdi və müxtəlif bölgələrdə insanları vəkil təyin etdi. Digər tərəfdən, İmam Kazimin (ə) həyatı şiəlikdə təfriqələrin yaranması ilə üst-üstə düşmüş, onun imamətinin başlaması ilə ismailiyyə, fəthilik və nəvusiyyə məzhəbləri, şəhadətindən sonra isə vəqfiyyə məzhəbləri yaranmışdır.

Şiə və sünni mənbələri onun elmini, ibadətini, tolerantlığını və səxavətini yüksək qiymətləndirmiş, ona Kazem və Abd Saleh ləqəbi vermişlər. Sünni ağsaqqalları 7-ci şiə imamına bir din alimi kimi hörmətlə yanaşır, şiələr kimi onun qəbrini ziyarət edirdilər. Bağdadın şimalındakı Kazimin bölgəsində İmam Kazım (ə) və nəvəsi İmam Cavadın (ə) hərəmi Kazimin ziyarətgahı kimi tanınır və müsəlmanların, xüsusən də şiələrin ziyarət yeridir.

 

2- Hicri 1421-ci il Seminariyanın hüquqşünaslarından və professorlarından Hüseyn Taqvi Eştredinin vəfatı.

 

Hüseyn Təqvi Eştredi (hicri 1304-1379), 14-cü əsrdə müəllim, tədqiqatçı, şiə yazıçısı idi.

O, Eştehard və Qumda atası Şeyx Yəhya Təqvi, Şəhid Məhəmməd Səduqi, Şəhid Mürtəza Mötəhəri, Seyid Məhəmməd Rza Qolpaiqani və Ayətullah Borucerdi kimi ağsaqqallardan dini elmlər öyrənmiş, tələbələrin tədrisi və yazılması, təbliğatla məşğul olmuşdur.

 

Allah aqibətmizi xeyirli etsin. Amin.

 

 

Ustad Hacı Elşən Badkubei

İnteraktiv Quran
Quranı dinlə
Məscidlərin Ünvanları
Regiona görə axtar
daxil ol >
Günün əməlləri
Ustad Hacı Eışən Badkubei
Abunə ol
Daima yenilənən dini məqalələrdən xəbərdar ol.