8 - RƏCƏB -1444-CÜ İL, 30 - YANVAR - 2023-CÜ İL.
2023-01-29 13:22:09

Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim

 

8 – Rəcəb – 1444-cü il, 30 – Yanvar – 2023-cü il.

 

GÜNÜN HADİSƏLƏRİ

İlahi! Sənə həmd olsun ki, bizləri digər məxluqlardan fərqləndirərək insan yaratdın. İlahi! Sənə təşəkküt edirik ki, bizləri digər dinlərdən fərqli olaraq, İslam dininə yönəltdin və eyni zamanda bizləri kamilləşdirərək və bizləri doğru yola hidayət etmək üçün Rəsulunun (s) əmri ilə, İslam Peyğəmbərinin (s) bizlər üçün əmanət qoyduğu Quran və Əhli-Beytinin (ə) tərəftarı və Şiəsi qərar verdin.

Allahın salamı olsun Peyğəmbərinə (ə), onun Əhli-Beytinə (ə), məsum və şibhi məsumlara və onların naiblərinə, Mərcələrə və müctəhidlərə, alim və tələbələrə və ən sonda Əhli-Beyt (ə) məktəbinə canı və malı ilə xidmət edənlərə. İlahi! Sənin lənətin Adlarını sadaladığım kəslərin düşmənlərinə qiyamət gününə qədər ardıcıl şamil olsun.

Rəcəb ayının 8-i şərti hicri qəməri təqvimi ilə ilin 185-ci günüdür.

 

1- Hicri 1033-cü il Mühəddis, Əxbari hüquqşünası və Vasal əş-Şiə kitabının müəllifi Şeyx Hurr Amilinin doğulması.

 

Məhəmməd bin Həsən bin Əli bin Muhəmməd bin Hüseyn (1033-1104 h.q.) hicri 11-ci əsrdə İmamiyyənin mühəddisi və fəqihi, “Vəsal əş-şiə” kitabının müəllifi Şeyx Hur Amili kimi tanınır. O, Əxbar alimi idi və Ərbəə kitablarının bütün hədislərinin səhihliyinə inanırdı və bu iddianı sübut etmək üçün “Vəsal əş-şiə” kitabının son hissəsində 20-dən çox səbəb qeyd etmişdir.

Şeyx Hur hicri 1033-cü ildə Rəcəb ayının 8-i cümə gecəsi Livanın Cəbəl-Əməl bölgəsinin Məşğərə kəndində dünyaya göz açıb. Onun nəsli 36 vasitəçi vasitəsilə Hur bin Yezid Riahiyə çatır. Ailəsi "Al Hur" kimi tanınırdı.

Şeyx Hər Amili hicri 1104-cü il ramazan ayının 21-də 71 yaşında Məşhəddə vəfat etdi və İmam Rzanın (ə) hərəminin otaqlarından birinin eyvanında dəfn edildi.

 

2- Hicri 1248-ci il Əfqanıstanda həzara şiə liderlərindən olan Mir Yəzdan Baxşın şəhadəti.

 

Mir Yəzdan Baxş Behsudi (1169-1211) (1832-1790) 19-cu əsrdə 1843-1863-cü illərdə (Miladi) Behsudda (Kanvi Əfqanıstanda) Həzara liderlərindən biri idi. O, bir neçə dəfə Kabil hökmdarı Dost Məhəmməd xanın işğalına müqavimət göstərmiş, bir dəfə də həbs edilmişdir. Yəzdan Baxş, nəhayət, ingilis qüvvələrinin köməyi ilə həbs edilərək öldürüldü.

 

3- Hicri 1328-ci il Seyid Abdullah Behbəhaninin şəhadəti.

 

Seyid Abdullah Behbəhani Nəcəfdə anadan olub, lakin onun doğum tarixi haqqında vahid fikir yoxdur. Bəziləri onun doğum tarixini hicri 1256 və ya 1257, bəziləri hicri 1262, bəziləri isə təqribən 1260-cı il hesab etmişlər. Seyid Abdullah Behbahani Seyid İsmayıl bin Seyid Nəsrullah Baladinin oğlu idi. Seyid İsmayılın böyük babası, dövrünün məşhur alimlərindən və İmami müctəhidlərdən olan Seyid Abdullah Baladi Ghorifi Bəhreynin Ghorifah kəndində yaşayıb və onun nəslindən olanlar Əl Baladi və Əl Ghorifi kimi tanınır.

 

4- Hicri 1415-ci il vaiz Əbdül Hossein Chehargani Gharavi Faqih-in vəfatı.

 

Ayətullah Hacı Şeyx Əbdülhüseyn Çeharqani Qərəvi hicri 1289-cu ildə (hicri 1328-ci il) Nəcəf Əşrəfdə Azərbaycan bölgəsində üç əsrlik ruhani və nüfuzlu keçmişi olan ailədə dünyaya göz açıb. İbtidai məktəb illərindən sonra seminariya elmlərini öyrənməyə üz tutdu və Hacı Mirzə Baqir Zəncani, Şeyx Hüseyn Əhri və Şeyx Əbülhəsən Meşkini kimi məşhur müəllimlərdən faydalandı. Ayətullah Qəravi 22 yaşında Azərbaycana getmiş və üç il Ayətullah Anqcinin dərslərindən istifadə etmişdir.

Bundan sonra o, Qumda Ayətullah Şeyx Əbdülkərim Haeri Yəzdi və Seyid Məhəmməd Höccət Koh Kamreyinin dərslərində iştirak edərək yüksək elmi dərəcələr qazanıb. Bundan sonra Ayətullah Qəravi Təbrizdə insanlara dərs və hidayət verməyə, əxlaqi məsələlərə diqqət yetirməyə və gəncləri həqiqi İslama yönəltməyə başladı.

 

5- Hicri 1428-ci il Fəqihlərdən və əxlaq professorlarından Əbdül Kərim Haqşanasın vəfatı.

 

Mirzə Əbdül Kərim, Tehran fəqihi (1298-1386), Tehranın mistik və əxlaq müəllimlərindən biri. O, Tehranda doğulub, Seyid Məhəmməd Höccət Köhkəmri, Seyid Məhəmməd Tağı Xansarinin dərslərində iştirak edib. O, Məhəmməd Əli Şəhabadi və Mirzə Mehdi Aştianidən mistisizmi və əqli elmləri öyrənmişdir.

Ayətullah Borucerdinin təkidi ilə Həqşənas Tehrana getmiş və ömrünün sonuna kimi bu şəhərdə tələbələrə və geniş ictimaiyyətə dərs və təhsil vermişdir. Tehranda Filosuf əl-Doula seminariyasına rəhbərlik edirdi. Mirzə Əbdül Kərim 2006-cı ildə vəfat edib və Əbdül Əzim Hüsninin hərəmində dəfn edilib.

 

Allah aqibətmizi xeyirli etsin. Amin.

 

Ustad Hacı Elşən Badkubei

İnteraktiv Quran
Quranı dinlə
Məscidlərin Ünvanları
Regiona görə axtar
daxil ol >
Günün əməlləri
Abunə ol
Daima yenilənən dini məqalələrdən xəbərdar ol.