18.07.2023 / 29-ZİL-HİCCƏ-1444
2023-07-18 08:19:20

Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim

İSLAM TƏQVİMİ

18.07.2023 / 29-ZİL-HİCCƏ-1444

29 Zilhiccə hicri-qəməri təqvimi ilə ilin 354-cü günü (bəzi illərdə isə sonuncu günüdür).

 

1. 23 H. Bəzi mənbələrə görə Ömər ibn Xəttabın ölüm günü.

Ömər hicri 23-cü il Zilhiccə ayının 26-da Əbu Lulu adlı şəxs tərəfindən yaralanıb. Təqfuşun yazdığına görə, Əbu Lulu əslən iranlı idi və günlük xərclərinin ağırlığından şikayət etmək üçün xəlifənin yanına getmişdi. O, Muğira bin Şubanın xidmətçisi idi. Sünni rəvayətlərində deyilir ki, Kəb əl-Əhbar Ömərə dedi: Mən Tövratda gördüm ki, sən öldürüləcəksən.

Ömər 55 yaşında yaralandıqdan üç gün sonra öldü etdi və Əbu Bəkrin qəbrinin yanında dəfn edildi. İran və İraqda Rəbiül-əvvəl ayının doqquzuncu günü həm də Ömərin ölüm günü hesab olunur. Ömər həyatının son günlərində belə demişdi: Kaş anam məni dünyaya gətirməsəydi; Kaş heç nə olaydım; Kaş ki, unudulsaydım.

Ömər ölməzdən əvvəl növbəti xəlifə seçmək üçün altı nəfərdən ibarət bir şura yaratdı. Bu şuranın üzvləri: İmam Əli (ə), Osman, Təlhə, Zübeyr, Əbdürrəhman ibn Auf, Səd bin Əbi Vəqqas idi. Üçüncü əsr tarixçisi İbn Qutibənin dediyinə görə, Ömər Əbu Ubeydə bin Cərrah və Muaz bin Cəbəl kimi insanların sağ olmasını arzulayırdı ki, xilafəti onlardan birinə buraxsın.

Bəzi tədqiqatçılara görə, Ömər şura üzvlərini elə təşkil etdi ki, Osman xilafətə seçildi və İmam Əli (ə) üçün heç bir fürsət qalmadı.

 

2. Hicri 1338-ci il Azərbaycanda Azadiistan hərəkatının lideri, mübariz din xadimi Məhəmməd Xiyabaninin şəhadəti.

Şeyx Məhəmməd Xiyabani (hicri 1297-1338) mübariz ruhani, vaiz və azadlıq mücahidi, Azərbaycanda “Azadiistan Hərəkatı”nın rəhbəridir. Onun şöhrətinin çoxu Vəsuq əd-Dövləyə qarşı qiyamla bağlıdır. O, parlamentdə Demokrat Partiyasının üzvü olub. Onun rəhbərliyi altında “Təcdəd” qəzeti nəşr olunurdu. Onun üsyanı ölümü ilə başa çatdı.

Məhəmməd Xəyabani İran İslam Respublikasının lideri Seyid Əli Xameneinin bibisinin əri olub.

 

3. Hicri 1427 Quran alimi, şiə təfsirçisi Məhəmməd Hadinin vəfatı

 

4. Hicri 1438-ci il İranda Liderlik Ekspertlər Assambleyasının iki dəfə təmsilçisi olmuş Hüseyn Rasti Kaşani Fəqihin vəfatı.

 

5. Hicri 1441-ci il Mehdi Fəqih İmani Müctəhid və Şiə yazıçısının vəfatı.

 

6. Böyük alim və qrammatik “İbn Xəyat”ın vəfatı (hicri 320-ci il).

 

7. Xaçlılarla müharibədə Şam və Misir müsəlman ordularının Beyrut şəhərini ələ keçirməsi (hicri 690-cı il).

 

8. Hicri 8-ci ildə İbrahimin anadan olmasından əvvəl Mariya Koptiyyənin iffəti və onun haramla əlaqələrdən azad olması ilə bağlı Cəbrailin xəbəri.

 

9. Peyğəmbərin böyük səhabəsi Cabir bin Abdullah Ənsarinin hicri 78-ci ildə Mədinədə vəfat etməsi.

 

10. Hicri 604-cü ildə Malik Ohəd Əyyub bin Malik Adil Əyyubinin Əxlat (Xilat) üzərində tutulması.

 

11. Hicri 63-cü ildə Harra hadisəsi zamanı Məhəmməd bin Əbi Huzeyfə Ədəvinin Suriya ordusu tərəfindən öldürülməsi.

 

12. Hicrinin 63-cü ildə Harra hadisəsi zamanı Yezidin əmri ilə Müslim bin Uqbənin İmam Səccadla yaxşı davranışı.

 

13. Həsən bin Zeyd bin Həsənin hicri 168-ci ildə vəfatı.

 

14. Hicri 63-cü ilin Zilhiccədə Harra hadisəsində Müslim bin Uqbə tərəfindən Yezid bin Abdullah ibn Zəmənin öldürülməsi.

 

15. Hicri 63-cü ildə Harra hadisəsi zamanı Müslim bin Uqbə tərəfindən Məhəmməd bin Əbi Cəhm bin Huzeyfənin öldürülməsi.

 

 

 

Vəssəlamu ələykum rəhmətullahi və bərəkatuh.

 

Ustad Hacı Elşən Badkubei

İnteraktiv Quran
Quranı dinlə
Məscidlərin Ünvanları
Regiona görə axtar
daxil ol >
Günün əməlləri
Ustad Hacı Eışən Badkubei
Abunə ol
Daima yenilənən dini məqalələrdən xəbərdar ol.