SƏFƏR AYININ 9-CU GÜNÜNÜN TƏQVİMİ
2022-09-06 07:32:22

Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim

 

İlahi! Sənə həmd olsun ki, bizləri digər məxluqlardan fərqləndirərək insan yaratdın. İlahi! Sənə təşəkküt edirik ki, bizləri digər dinlərdən fərqli olaraq, İslam dininə yönəltdin və eyni zamanda bizləri kamilləşdirərək və bizləri doğru yola hidayət etmək üçün Rəsulunun (s) əmri ilə, İslam Peyğəmbərinin (s) bizlər üçün əmanət qoyduğu Quran və Əhli-Beytinin (ə) tərəftarı və Şiəsi qərar verdin.

Allahın salamı olsun Peyğəmbərinə (ə), onun Əhli-Beytinə (ə), məsum və şibhi məsumlara və onların naiblərinə, Mərcələrə və müctəhidlərə, alim və tələbələrə və ən sonda Əhli-Beyt (ə) məktəbinə canı və malı ilə xidmət edənlərə. İlahi! Sənin lənətin Adlarını sadaladığım kəslərin düşmənlərinə qiyamət gününə qədər ardıcıl şamil olsun.

 

9 Səfər şərti hicri-qəməri təqvimi ilə ilin 39-cu günüdür.

 

1) 37 h. Peyğəmbər (s) və İmam Əlinin (ə) səhabələrindən olan Əmmar bin Yasirin şəhadəti.

 

Əmmar Yasir və ya Əmmar ibn Yasir Peyğəmbərin (s) səhabəsi, ilk müsəlmanlardan və İmam Əlinin (ə) yaxın səhabələrindən və ilk şiələrindən biri idi. O, İslamın ilk şəhidləri Yasir və Sümiyyənin oğlu idi. Əmmar Mədinəyə hicrətində Peyğəmbərin yanında olmuş və Quba məscidinin tikintisində və Peyğəmbərin bütün döyüşlərində iştirak etmişdir. İslam Peyğəmbərindən (s) Əmmarın fəziləti haqqında, məsələn, “cənnət onu arzulayır” kimi rəvayətlər nəql edilmişdir.

Peyğəmbərin (s) vəfatından sonra Əmmar Həzrət Əliyə (ə) dəstək olaraq Əbu Bəkrə beyət etməkdən imtina etdi. İkinci xəlifənin dövründə o, Kufənin valisi və bu şəhərdə İslam Ordusunun komandanı oldu. Üçüncü xəlifənin dövründə Əmmar xəlifənin əleyhdarları arasında idi və ona qarşı etirazlarda iştirak edirdi.

Əlinin (ə) xilafəti dövründə Əmmar onun səhabələrindən və qohumlarından idi və Səffəyn döyüşündə Müaviyənin ordusu tərəfindən şəhid oldu. Həzrət Peyğəmbər (s) bir hədisdə üsyançı bir dəstənin əli ilə şəhadətini xəbər vermişdi.

Əmmarın məzarı Suriyanın Rakka şəhərində, 2013-cü ildə İŞİD tərəfindən tamamilə dağıdılan Uveys Qərəni türbəsinin yanında yerləşir.

 

2) 37 h. Peyğəmbər (s) və Həzrət Əlinin (ə) səhabələrindən olan Xuzimə bin Sabitin şəhadəti.

 

Zül-Şəhadətin ləqəbli Xuzimə bin Sabit Peyğəmbər (s) və Həzrət Əlinin (ə) səhabələrindən idi. Onun şəhadəti iki nəfərin şəhadəti kimi qəbul edildiyi üçün Peyğəmbər ona Zül-şəhadətin deyirdi. O, Səfəyn döyüşündə Həzrət Əlinin (ə) yanında şəhid oldu.

 

3) 37 h. Abdullah bin Bədilin şəhadəti.

 

Abdullah bin Budeyl Xozai Peyğəmbər (s) və İmam Əlinin (ə) səhabələrindən və Qədir hədisinin şahidlərindəndir. O, Məkkənin fəthi zamanı atası ilə birlikdə İslamı qəbul etmiş, Təbuk və Hunin yürüşlərində iştirak etmiş və Peyğəmbərin (s) nümayəndəsi kimi Yəmənə göndərilmişdir.

Abdullah bin Bədil xəlifələr zamanının fəthlərində iştirak etmiş, İsfahan, Kirman və Həmədan onun tərəfindən fəth edilmişdir. O, üçüncü xəlifə Osman bin Affanın mühasirəsində iştirak etmişdir. O, İmam Əliyə (ə) ilk beyət edən, Cəməl və Səffəyn döyüşlərində iştirak edən və Səfin döyüşündə şəhid olan ilk şəxslərdəndir. Abdullah bin Bədil İmam Əlinin (ə) səhihliyini sübut etmək üçün Cəməldə Aişə ilə söhbət etdi. O, Səffeyn döyüşündə İmam Əlinin (ə) ordusunun sərkərdələrindən idi.

 

4) 38 h. İmam Əlinin (ə) qoşunları ilə xəvariclər arasında Nəhrvan müharibəsinin baş verməsi.

 

Nəhrvan döyüşü İmam Əlinin (ə) xilafət dövründə Səffəyin döyüşündən sonra və hicri 38-ci ilin Səfər ayında Hakemi hadisəsindən sonra baş vermiş döyüşlərdən biridir. Bu müharibənin bir tərəfi Mariqin və ya Xəvaric kimi tanınan qrup idi.

Bu müharibədə xəvariclər İmam Əlinin (ə) ordusundan ağır məğlubiyyətə uğradılar və deyilənə görə, xəvariclərdən on nəfərdən az adam xilas ola bildi ki, onlardan biri Əmirul-Mumininin qatili Əbdürrəhman bin Mülcəm Muradi idi.

 

5) Hicri 1334-cü il Təbrizdəki seminariyanın fəqihlərindən və professorlarından Mirzə Əbdürrəhim Kalibrinin vəfatı.

 

6) Hicri 1416 İslam Elmləri və Təhsili Tərcümə və Nəşriyyat İnstitutunun müəllifi və təsisçisi Əllamə Tehrani Fəqihin vəfatı

 

bu günə məxsus ibadi əməllər dua kitablarında qeyd olunmamışdır.

 

 

Ustad Hacı Elşən Badkubei

İnteraktiv Quran
Quranı dinlə
Məscidlərin Ünvanları
Regiona görə axtar
daxil ol >
Günün əməlləri

Allahın adı ilə

 

Şeyx Tusi bildirib ki, Məhərrəm ayının ilk on gününü oruc tutmaq müstəhəbbdir, lakin Aşura günü oruc tutulmamalıdır və əsrdən sonra yemək və şərabdan uzaq durmalı və az miqdarda türbət yeməsi bəyənilib.

 

 

Ustad Hacı Eışən Badkubei
Abunə ol
Daima yenilənən dini məqalələrdən xəbərdar ol.