2022-2023-CÜ İLİN DİNİ TƏQVİMİ.
2022-09-27 15:01:07

 

Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim

 

2022-2023 / 1444-cü ilin dini təqvimi.

 

Muhərrəm ayı.

1) 2-Muhərrəm / 31-İyul: Matəm günü.

Hicri-qəməri tarixinin 61-ci ili, Həzrət İmam Hüseyn (ə) və səhabələrinin Kərbəlaya gəlişi.

2) 7- Muhərrəm / 5-Avqust-2022-ci il: Matəm günü.

Hicri-qəməri tarixinin 61-ci ili, Ömər bin Sədin əmri ilə İmam Hüseynin (ə) Əhli-beytinin su almasına mane olmaq.

3) 9-Muhərrəm / 7-Avqust-2022-ci il: Matəm günü.

Hicri-qəməri tarixinin 61-ci ili, Tasua və Aşura gecəsi: Hüseyn bin Əli (ə) və onun yoldaşlarının Kərbəlada İbn Sədin ordusu tərəfindən mühasirəyə alınması, İmam Hüseyn (ə) ibadət və namaz qılmaq üçün bir gecə onlardan vaxt istəməsi.

4) 10-Muhərrəm / 8-Avqust-2022-ci il: Matəm günü.

Hicri-qəməri tarixinin 61-ci ili, Aşura günü: İmam Hüseyn (ə) və səhabələrinin şəhadəti və Şami Ğəribav gecəsi.

5) 11-Muhərrəm / 9-Avqust-2022-ci il: Matəm günü.

Hicri-qəməri tarixinin 61-ci ili, Kərbəla əsirlərinin Kufəyə doğru hərəkət etməsi.

6) 12-Muhərrəm / 10-Avqust-2022-ci il: Matəm günü.

Hicri-qəməri tarixinin 94 və ya 95-ci ili: İmam Səccadın (ə) şəhadəti. Başqa bir deyimdə isə onun şəhadəti Məhərrəm ayının 25-nə təsadüf edir.

7) 19-Muhərrəm / 17-Avqust-2022-ci il: Matəm günü.

Hicri-qəməri tarixinin 61-ci ili, Kərbəla əsirlərinin Suriyaya doğru hərəkəti.

8) 23-Muhərrəm /21-Avqust-2022-ci il: Matəm günü.

Hicri-qəməri tarixinin 1427-ci ili, Samirrada İmam Həsən Əskərinin (ə) hərəminin bombalanması və dağıdılması.

 

Səfər ayı.

1-Səfər / 29-Avqust-2022-ci il: Matəm günü.

Hicri-qəməri tarixinin 61-ci ili, axşam saatlarında Kərbəla əsirlərinin şəhidlərin başları ilə birlikdə Şama gəlişi.

3-Səfər / 31-Avqust2022-ci il:

Hicri-qəməri tarixinin 57-ci ili, Həzrət İmam Muhəmməd Baqir (ə) Təvəllüdü. Başqa bir deyimdə isə Həzrətin təvəllüdü Rəcəb ayının 1-nə təsadüf etdiyi deyilmişdir.

5-Səfər / 2-Sentyabr-2022-ci il: Matəm günü.

Hicri-qəməri tarixinin 61-ci ili, Həzrət İmam Hüseynin (ə) qızı Ruqiyyənin (s.ə) şəhadəti.

7-Səfər / 4-Sentyabr-2022-ci il: Matəm günü.

Hicri-qəməri tarixinin 50-ci ili, Həzrət İmam Həsən Müctəbinin (ə) şəhadəti. Başqa bir deyimdə, onun şəhadəti 28 səfərdır.

20-Səfər / 17-Sentyabr-2022-ci il: Matəm günü.

Hicri-qəməri tarixinin 61-ci ili, Həzrət İmam Hüseynin (ə) Ərbəini və Həzrət İmam Hüseynin (ə) qəbrini Cabir bin Abdullah Ənsarinin ziyarəti və İmam Hüseynin (ə) Əhli-beytinin Kərbəlaya gəlişi.

25-Səfər / 22-Sentyabr-2022-ci il:

Hicri-qəməri tarixinin 11-ci ili, Vəsiyyətini yazmaq üçün Peyğəmbərin (s) kağız və qələm tələbi.

28-Səfər / 25-Sentyabr-2022-ci il: Matəm günü.

Hicri-qəməri tarixinin 11-ci ili, Həzrət Peyğəmbərin (s) vəfatı və Hicri-qəməri tarixinin 50-ci ili, Həzrət İmam Həsən Müctəbinin (ə) həyat yoldaşı Cədə tərəfindən şəhadəti.

Səfər ayının axırıncı günü: Matəm günü.

Hicri-qəməri tarixinin 203-cü ili, Həzrət İmam Rzanın (ə) şəhadəti Məmun Abbasi tərəfindən.

 

Rəbiul-Əvvəl ayı.

1-Rəbiul-Əvvəl / 28-Sentyabr-2022-ci il: Matəm günü.

Ləylətum-Məbiyt günü və Peyğəmbərin (s) Mədinəyə hicrətinin başlanğıcı və Hicri 11-ci ildə Həzrət Zəhranın (s) evinə hücum olduğu gün və Hicri 260-cı ildə İmam Həsən Əskərinin (ə) şəhadəti. Başqa deyimdə, onun şəhadəti rəbiül-əvvəl ayının 8-nə təsadüf edir.

5-Rəbiul-Əvvəl / 2-Oktyabr-2022-ci il: Matəm günü.

Həzrət İmam Hüseynin (ə) qızı Xanım Səkinənin hicri 117-ci ildə vəfatı.

9-Rəbiul-Əvvəl / 6-Oktyabr-2022-ci il: Bayram günü.

Həzrət İmam Zamanın (ə) imamətinin başlanğıcı.

10-Rəbiul-Əvvəl / 7-Oktyabr-2022-ci il: Bayram günü.

Fil ilinin 25-ci ilində Peyğəmbərin (s) Xədicə Kubra ilə evlənməsi.

12-Rəbiul-Əvvəl / 9-Oktyabr-2022-ci il: Bayram günü.

Sünnilərə görə Peyğəmbərin (s) Aamul-Faildə doğulması. Və Birlik həftəsinin başlanğıcı. Və 1-ci qəməri ilində Peyğəmbərin (s) Mədinəyə gəlişi.

14-Rəbiul-Əvvəl / 11-Oktyabr-2022-ci il: Bayram günü.

Qəməri ilin 64-cü ilində Yezid ibn Müaviyənin ölümü.

17-Rəbiul-Əvvəl / 14-Oktyabr-2022-ci il: Bayram günü.

Şiə rəyinə görə Peyğəmbərin (s) fil ilində doğulması və 83-cü qəməri ilində İmam Cəfər Sadiqin (ə) mövludu.

23-Rəbiul-Əvvəl / 20-Oktyabr-2022-ci il:

201-ci qəməri ilində Həzrət Fatimeyi Məsumənin (s) Quma gəlişi. Və 41-ci hicri ilində İmam Həsənin (ə) Müaviyə ilə sülhü.

 

Rəbius-Sani ayı.

1-Rəbius-Sani / 27-Oktyabr2022-ci il: Matəm günü.

Hicri 114-cü ildə İmam Baqirin (ə) şəhadəti. Başqa bir deyimda isə onun şəhadəti Zil-Hiccə ayının 7-nə təsadüf edir.

4- Rəbius-Sani / 30-Oktyabr-2022-ci il: Bayram günü.

Həzrət Əbdüləzim Hüsni (ə) hicri 173-cü ildə anadan olmuşdur.

8- Rəbius-Sani / 3-Noyabr-2022-ci il: Bayram günü.

İmam Həsən Əskəri (ə) hicri 232-ci ildə anadan olmuşdur.

10- Rəbius-Sani / 5-Noyabr-2022-ci il: Matəm günü.

201-ci hicri ilində Həzrət Fatimeyi Məsumənin (s) vəfatı.

14- Rəbius-Sani / 9-Noyabr-2022-ci il:

Hicri 66-cı ildə Muxtar Səqafinin qiyamı.

 

Cəmadiul-Əvvəl ayı.

5- Cəmadiul-Əvvəl / 30-Noyabr-2022-ci il: Bayram günü.

Hicri 5-ci ildə Həzrət Zeynəb Kəbrinin (s) dünyaya gəlməsi.

13- Cəmadiul-Əvvəl / 8-Dekabr-2022-ci il: Matəm günü.

Hicri 11-ci ildə Həzrət Fatimeyi Zəhranın (s) şəhadəti. Başqa rəvayətlərə görə, onun şəhadəti 3 Cümadi əl-Sanidir.

15- Cəmadiul-Əvvəl / 10-Dekabr-2022-ci il:

İmam Səccad (ə) hicri 38-ci ildə anadan olmuşdur. Başqa bir rəvayətə görə isə onun doğum günü Şəban ayının 5-dir.

25- Cəmadiul-Əvvəl / 20-Dekabr-2022-ci il:

Hicri 65-ci ildə Təvabin qiyamında müharibənin başlanması.

27- Cəmadiul-Əvvəl / 22-Dekabr-2022-ci il: Matəm günü.

Əbdül-Müttəlib Aamul-Filin 8-də vəfat etdi.

 

Cəmadius-Sani ayı.

3- Cəmadius-Sani / 27-Dekabr-2022-ci il:

Hicri 11-ci ildə Həzrət Fatimeyi Zəhranın (s) şəhadəti. Matəm günü.

13- Cəmadius-Sani / 6-Yanvar-2023-cü il: Matəm günü.

Həzrət İmam Əlinin (ə) həyat yoldaşı və Abbas bin Əlinin (ə) anası Ummul Binin hicri 64-cü ildə vəfatı.

15- Cəmadius-Sani / 8-Yanvar-2023-cü il:

Hicri 36-cı ildə Cəməl döyüşünün baş verməsi.

19- Cəmadius-Sani / 12-Yanvar-2023-cü il: Bayram günü.

Allah Rəsulunun (s) valideynləri, Abdullah ibn Əbdül Müttəlibin Aminə ilə evlənməsi.

20- Cəmadius-Sani / 13-Yanvar-2023-cü il: Bayram günü.

Həzrət Fatimeyi Zəhra (s) peyğəmbərliyin 5-ci ilində dünyaya göz açıb.

21- Cəmadius-Sani / 14-Yanvar-2023-cü il: Matəm günü.

Əli bin Əbi Talibin (ə) qızı Ümmü Gülsümün vəfatı.

22- Cəmadius-Sani / 15-Yanvar-2023-cü il:

Əbu Bəkr hicri 13-cü ildə ölmü.

26- Cəmadius-Sani / 19-Yanvar-2023-cü il: Matəm günü.

Hicri 254-cü ildə İmam Hadinin (ə) şəhadəti. Başqa bir deyimdə isə onun şəhadəti Rəcəb ayının 3-nə təsadüf edir.

27- Cəmadius-Sani / 20-Yanvar-2023-cü il: Matəm günü.

Əli bin Muhəmməd Baqirin (ə) hicri 116-cı ildə şəhadəti.

 

Rəcəb ayı.

2- Rəcəb / 24-Yanvar-2023-cü il: Bayram günü.

İmam Hadi (ə) hicri 212-ci ildə dünyaya gəlib. Başqa bir rəvayətdə isə onun doğum günü zilhiccə ayının 15-idir.

3- Rəcəb / 25-Yanvar-2023-cü il: Matəm günü.

İmam Hadinin (ə) hicri 254-cü ildə şəhadəti, başqa bir kəlamda isə onun şəhadəti Cümədi əl-Saninin 26-dadır.

7- Rəcəb / 29-Yanvar-2023-cü il: Matəm günü.

İmam Kazimin (ə) hicri 183-cü ildə şəhadəti. Başqa bir rəvayətdə isə rəcəb ayının 25-də şəhadəti olmuşdur.

10- Rəcəb / 1-Fevral-2023-cü il: Bayram günü.

Həzrət Əli Əsğər (ə) hicri 60-cı ildə anadan olmuşdur və İmam Cavad (ə) hicri 195-ci ildə dünyaya göz açıb. Başqa bir deyimdə isə onun doğum günü Ramazan ayının 15-dir.

13- Rəcəb / 4-Fevral-2023-cü il: Bayram günü.

Əmirəl-möminin Əli (ə)-ın əl-filin 30-cu ilində anadan olması. Və Rəcəb ayının əl-Beyz günləri. Bu ayın 13, 14 və 15-ci günləri Beyz günləridır. Rəvayətlərdə bu günlərdə oruc tutmaqın şox savabı olduğu vurğulanır.

15- Rəcəb / 6-Fevral-cü il: Matəm günü.

62-ci hicri ilində Həzrət Zeynəb Kəbrinin (s) vəfatı. Və Hicri 148-ci ildə İmam Sadiqin (ə) şəhadəti. Başqa bir kəlamda isə onun şəhadəti 25 şəvvaldır.

25- Rəcəb / 16-Fevral-2023-cü il: Matəm günü.

İmam Kazimin (ə) hicri 183-cü ildə şəhadəti. Başqa bir kəlamda isə onun şəhadəti Rəcəb ayının 7-nə təsadüf edir.

26- Rəcəb / 17-Fevral-2023-cü il: Matəm günü.

Peyğəmbərliyin 10-cu ilində Əbu Talibin (ə) vəfatı. Başqa bir rəvayətdə isə Zilqədə ayının 1-də vəfat etmişdir.

27- Rəcəb / 18-Fevral-2023-cü il: Bayram günü.

Məbəs günü.

28- Rəcəb / 19-Fevral-2023-cü il:

60-cı ildə İmam Hüseynin (ə) Mədinədən Məkkəyə hərəkəti.

29- Rəcəb / 20-Fevral-2023-cü il: Matəm günü.

Peyğəmbərin (s) həyat yoldaşı Həzrət Xədicənin (s) hicrətdən 3 il əvvəl vəfatı. Başqa bir deyimdə isə Ramazan ayının 10-da dünyasını dəyişib.

 

Şaban ayı.

3- Şaban / 24-Fevral-2023-cü il: Bayram günü.

Hicri 3-cü ildə İmam Hüseynin (ə) dünyaya gəlməsi.

4- Şaban / 25-Fevral-2023-cü il: Bayram günü.

26-cı hicri ilində Həzrət Əbülfəzl Abbasın (ə) dünyaya gəlməsi.

5- Şaban / 26-Fevral-2023-cü il: Bayram günü.

Hicri 38-ci ildə İmam Səccadın (ə) dünyaya gəlməsi. Başqa bir deyimdə isə onun doğum günü 15 Cümədiül-övlədir.

11- Şaban / 4-Mart-2023-cü il: Bayram günü.

Həzrət Əli Əkbər (ə) hicri 33-cü ildə anadan olmuşdur.

15- Şaban / 8-Mart-2023-cü il: Bayram günü.

İmam Mehdi (ə) hicri 255-ci ildə anadan olmuşdur.

 

Ramazan ayı.

1- Ramazan / 4-Mart-2023-cü il:

Hicri 200-cü ildə İmam Rzanın (ə) vəliəhd seçildiyi gün.

10- Ramazan / 2-Aprel-2023-cü il: Matəm günü.

Peyğəmbərliyin 10-cu ilində Həzrət Xədicənin (s) vəfatı. Bəzi deyimlərə görə, Rəcəb ayının 29-da dünyasını dəyişib.

15- Ramazan / 7-Aprel-2023-cü il: Bayram günü.

İmam Həsən Müctəbinin (ə) hicrətin 3-cü ilində dünyaya gəlməsi.

17- Ramazan / 9-Aprel-2023-cü il:

Peyğəmbərin (s) 5-ci ilində meracı.

18- Ramazan / 10-Aprel-2023-cü il:

Qədr gecəsi.

19- Ramazan / 11-Aprel-2023-cü il: Matəm günü.

Əmirul Möminin Əli (ə) hicri 40-cı ildə İbn Mülcəm Muradi tərəfindən vurulması.

20- Ramazan / 12-Aprel-2023-cü il:

2-ci Qədr gecəsi.

21- Ramazan / 13-Aprel-2023-cü il: Mayəm günü.

Hicri 40-cı ildə İmam Əlinin (ə) şəhadəti.

22- Ramazan / 14-Aprel-2023-cü il:

3-cü Qədr gecəsi.

 

Şəvval ayı.

1- Şəvval / 23-Aprel-2023-cü il: Bayram günü.

Fitr bayramı.

5- Şəvval / 27-Aprel-2023-cü il:

Müslim bin Əqilin Kufəyə gəlişi 60-cı ildə.

7- Şəvval  / 29-Aprel-2023-cü il: Matəm günü.

Həmzə bin Əbdülmütəllibin hicri 3-cü ildə şəhadəti.

8- Şəvval / 30-Aprel-2023-cü il: Matəm günü.

Hicri 1344-cü ildə Bəqinin vəhhabilər tərəfindən dağıdılması.

15- Şəvval / 7-May-2023-cü il:

Hicri 7-ci ildə Günəşi Həzrət Əli (ə) üçün çevirmək möcüzəsi. Həzrət Əbdüləzim Hüsninin (ə) vəfatı hicri 252-ci ildə.

25- Şəvval / 17-May-2023-cü il: Matəm günü.

Hicri 148-ci ildə İmam Sadiqin (ə) şəhadəti.

 

Zil-Qədə ayı.

1- Zil-Qədə / 23-May-2023-cü il: Matəm günü.

Həzrət Əbu Talib peyğəmbərliyin 10-cu ilində vəfat etdi. Başqa bir deyimdə isə Rəcəb ayının 26-da dünyasını dəyişib. Həzrət Məsumə (ə) hicri 173-cü ildə anadan olmuşdur.

11- Zil-Qədə / 1-İyun-2023-cü il: Bayram günü.

İmam Rza (ə) hicri 148-ci ildə dünyaya gəlib.

25- Zil-Qədə / 15-İyun-2023-cü il:

Dəhvul-Ərz günü:

29- Zil-Qədə / 19-İyun-2023-cü il: Matəm günü.

Hicri 220-ci ildə Mutəsim Abbasinin əmri ilə İmam Cavadın (ə) şəhadəti.

 

Zil-Hiccə ayı.

1- Zil-Hiccə  / 21-İyun-2023-cü il: Bayram günü.

Hicri 2-ci ildə İmam Əli (ə) və Həzrət Fatimənin (s.ə) nikahı.

7- Zil-Hiccə  / 27-İyun-2023-cü il: Matəm günü.

Hicri 114-cü ildə İmam Baqirin (ə) şəhadəti.

8- Zil-Hiccə / 28-İyun-2023-cü il:

İmam Hüseynin (ə) Məkkədən Kərbəlaya hərəkəti.

9- Zil-Hiccə / 29-İyun-2023-cü il: Matəm günü.

Ərəfə günü. Hicri 60-cı ildə Müslim bin Əqil və Hani bin Urvənin Kufədə şəhadəti.

10- Zil-Hiccə / 30-İyun-2023-cü il: Bayram günü.

Qurban bayramı.

14- Zil-Hiccə / 4-İyul-2023-cü il:

Fədək hicrətin 7-ci ilində ayənin nazil olmasından sonra Həzrət Zəhraya (s) verilmişdir.

15- Zil-Hiccə / 5-İyul-2023-cü il: Bayram günü.

İmam Hadi (ə) hicri 212-ci ildə dünyaya gəlib. Başqa bir deyimdə isə ad günü 2 Rəcəbdir.

18- Zil-Hiccə / 8-İyul-2023-cü il: Bayram günü.

Hicri 10-cu Qədir bayramı. Hicri 35-ci ildə Osmanın öldürülməsi.

24- Zil-Hiccə / 14-İyul-2023-cü il: Bayram günü.

Hicrətin 9-cu ilində Peyğəmbərin (s) Nəcran xristianları ilə mübəhlə günü.

29- Zil-Hiccə / 19-İyul-2023-cü il:

Ömər bin Xəttab hicri 23-cü ildə öldüyü gün.

 

Vəssəlamu ələykum rəhmətullahi və bərəkatuh.

 

Ustad Hacı Elşən Badkubei

 

İnteraktiv Quran
Quranı dinlə
Məscidlərin Ünvanları
Regiona görə axtar
daxil ol >
Günün əməlləri
Ustad Hacı Eışən Badkubei
Abunə ol
Daima yenilənən dini məqalələrdən xəbərdar ol.