ŞİƏ TƏQVİMİ (3 Yanvar 2023-ci il, 10 Cümədiuls-Sani.)
2023-01-02 14:44:38

Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim

 

ŞİƏ TƏQVİMİ

İlahi! Sənə həmd olsun ki, bizləri digər məxluqlardan fərqləndirərək insan yaratdın. İlahi! Sənə təşəkküt edirik ki, bizləri digər dinlərdən fərqli olaraq, İslam dininə yönəltdin və eyni zamanda bizləri kamilləşdirərək və bizləri doğru yola hidayət etmək üçün Rəsulunun (s) əmri ilə, İslam Peyğəmbərinin (s) bizlər üçün əmanət qoyduğu Quran və Əhli-Beytinin (ə) tərəftarı və Şiəsi qərar verdin.

Allahın salamı olsun Peyğəmbərinə (ə), onun Əhli-Beytinə (ə), məsum və şibhi məsumlara və onların naiblərinə, Mərcələrə və müctəhidlərə, alim və tələbələrə və ən sonda Əhli-Beyt (ə) məktəbinə canı və malı ilə xidmət edənlərə. İlahi! Sənin lənətin Adlarını sadaladığım kəslərin düşmənlərinə qiyamət gününə qədər ardıcıl şamil olsun.

 

3 Yanvar 2023-ci il, 10 Cümədiuls-Sani.

 

Həzrət  İmam Əlinin (ə) Nəcran əhli ilə razılaşması:

10 Cümədi əl-Sani — ənənəvi hicri qəməri təqvimi ilə ilin 158-ci günü.

Nəcran Ərəbistan yarımadasında Hicaz və Yəmən arasında yerləşən bir şəhərdir. İslamdan əvvəlki dövrdə xristianların böyük bir əhalisi orada məskunlaşmışdı. Peyğəmbər (s) cizyədə onlarla barışdı və sonra İslam dininə daxil oldular. Miladi 7-ci əsrdə İraqın Nəcrana hicrət edənlər istisna olmaqla, “Kufə” ilə “Vasit” arasında yerləşən və oradan Kufəyə iki günlük məsafə var. Bu ifadədən, eləcə də Yaqut Həməvinin “Məcəm əl-Bəldan”dakı ifadəsindən belə anlaşılır ki, Nəcran iki yerin adıdır; Biri Yəmən yaxınlığındakı Ərəbistan yarımadasında (Hicaz və Yəmən sərhədi), digəri isə İraqda Kufə ilə Vasit arasında.

Mübəhlə hekayətində adı çəkilən xristianlar Yəmənin Nəcran sakinləri idilər və onlar cizyəni qəbul edib İslama sığınmış və Ömərin xilafətinə qədər orada yaşamışlar. Əbu Ubeydənin rəvayət etdiyi rəvayətdə Peyğəmbərin (s) son sözləri belə olmuşdur: “Yəhudiləri Hicazdan, Nəcran əhlini isə yarımadadan çıxarın”. Ömər onları qovdu və İraqda məskunlaşdı və bu tarixdən bura İraqın Nəcran və ya Nəcran kimi tanınmağa başladı.

Lakin Həzrət Əli (ə) xilafətə çatdıqda və Cəməl səhabələri ilə döyüşmək üçün İraqa getdikdə və Cəməl döyüşündə qalib gəldikdən sonra xilafət kürsüsünü Kufəyə köçürdü. Nəcranın başçıları və əyanları Allah Rəsulu (s) ilə razılaşdıları əhdnaməni ötürərək Əmirəl-möminin (ə) xidmətinə gəldilər. və öz əvvəlki torpaqlarına, yəni Nəcrana, Yəmənə qayıtmağı tələb etdilər.

Həzrət Əli (ə) şəxsi səbəblərə görə onların bu xahişini qəbul etmədi və onlara İraqda qalmalarını tövsiyə etdi. Buna görə də onlar üçün razılıq məktubu yazıb, İraq torpağında qalmalarını təmin etdi.

37-ci qəməri ili Cümədi əs-Sani ayının 10-da Nəcran xristianları üçün bu müqaviləni fərman etdi: “Rəhman və Rəhim olan Allahın adı. Bu, Əmirəl-möminin Abdullah Əli bin Əbi Talibin Nəcraniyə əhlinə yazdığı məktubdur. Mənə Allah Peyğəmbərindən (s) bir məktub gətirmisiniz ki, orada sizin üçün həm özünüzə, həm də malınıza bir şərt var. Mən Muhəmmədin (s), Əbu Bəkrin və Ömərin sizin üçün yazdıqlarını yerinə yetirdim. Müsəlmanlardan kim onların yanına gəlsə, onlara sadiq olar və onlara şərik ola bilməz, onlara zülm edilməz və onların heç bir hüquqları pozulmaz.

Abdullah ibn Əbi Rafi yazırdı: Allah Rəsulunun (s) Mədinəyə daxil olmasının otuz yeddinci ilinin Cümədül-axirə ayının on günüdür.

Həzrətin katibi, yəni Ubeydullah, yaxud Abdullah bin Əbi Rafi tərəfindən yazılmış bu müqavilə İraqın Nəcran xristianlarının qorunması və təhlükəsizliyi üçün mühüm sənəd oldu.

 

Allah aqibətmizi xeyirli etsin. Amin.

 

Ustad Hacı Elşən Badkubei

İnteraktiv Quran
Quranı dinlə
Məscidlərin Ünvanları
Regiona görə axtar
daxil ol >
Günün əməlləri

 

RƏCƏB AYINDA NAMAZLARDAN SONRA OXUNAN DUA

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim

 

Rəhman və Rəhim Allahın adıyla (bu duanı oxumağa) başlayıram

 

یَا مَنْ أَرْجُوهُ لِکُلِّ خَیْرٍ، وَ آمَنُ سَخَطَهُ عِنْدَ کُلِّ

 

شَرٍّ، یَا مَنْ یُعْطِی الْکَثِیرَ بِالْقَلِیلِ

 

Ya mən Ərcuhu likulli Xəyr, Və açənu səxətəhu ində kulli şərr, Ya mən yu’til-kəsirə bil-qəlil,

 

Ey hər bir yaxşılığı umduğum kəs, Hər şərdə onun qəzəbindən aman diləyin, O kəs ki, az ibadət üçün çox savab verər,

 

یَا مَنْ یُعْطِی مَنْ سَأَلَهُ، یَا مَنْ یُعْطِی مَنْ لَمْ

 

یَسْأَلْهُ وَ مَنْ لَمْ یَعْرِفْهُ تَحَنُّناً مِنْهُ وَ رَحْمَةً

 

Ya mən yu’ti mən sələh, Ya mən yu’ti məl-ləy-yəsəlhu və mən ləy-yə’rifhu təhənnunəm-minhu və rəhmətəh,

 

O kəs ki, istədiyini bağışlayar, O kəs ki, onu istəməyənləri və onu tanımayanları belə bağışlayarsa, onun hədiyyəsi mərhəmətdəndir.

 

أَعْطِنِی بِمَسْأَلَتِی إِیَّاکَ جَمِیعَ خَیْرِ الدُّنْیَا وَ

 

جَمِیعَ خَیْرِ الْآخِرَةِ

 

ə’ətini biməsələti iyyəkə cəmiə xəyrid-dunya və cəmiə xəyril-axirəh,

 

Səndən xahişimlə mənə dünya və axirət yaxşılığını nəsib et,

 

وَ اصْرِفْ عَنِّی بِمَسْأَلَتِی إِیَّاکَ جَمِیعَ شَرِّ الدُّنْیَا

 

وَ شَرِّ الْآخِرَةِ

 

Vəs-rif ənni biməsələti iyyakə cəmiə şərrid-dunya və şərril-axirəh,

 

Və səndən xahişimlə dünya və axirətin bütün şərlərini məndən uzaqlaşdır.

 

فَإِنَّهُ غَیْرُ مَنْقُوصٍ مَا أَعْطَیْتَ، وَ زِدْنِی مِنْ

 

فَضْلِکَ یَا کَرِیمُ

 

Fə innəhu ğəyru mənqusim-ma ə’ətəyt, və zidni min fəzlikə ya Kərim,

 

Çünki verdiyin əskik yoxdur, ey qonaqpərvər, mənə lütfünü artır,

 

یَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِکْرَامِ یَا ذَا النَّعْمَاءِ وَ الْجُودِ،

 

یَا ذَا الْمَنِّ وَ الطَّوْلِ، حَرِّمْ شَیْبَتِی عَلَی النَّارِ

 

Ya zəl-cəlali vəl-ikram ya zən-nə’mai vəl-cud, ya zəl-mənni vət-təvl, hərrim şəybəti ələn-nar.

 

Ey əzəmət, lütf və məhəbbət sahibi, ey əfv və lütf sahibi, saqqalımı cəhənnəm odundan qoru.

 

 

Ustad Hacı Elşən Badkubei

Abunə ol
Daima yenilənən dini məqalələrdən xəbərdar ol.