İSLAM TƏQVİMİ (4 Yanvar 2023-ci il, 11 Cümədiuls-Sani.)
2023-01-03 12:45:21

Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim

 

İSLAM TƏQVİMİ

 

İlahi! Sənə həmd olsun ki, bizləri digər məxluqlardan fərqləndirərək insan yaratdın. İlahi! Sənə təşəkküt edirik ki, bizləri digər dinlərdən fərqli olaraq, İslam dininə yönəltdin və eyni zamanda bizləri kamilləşdirərək və bizləri doğru yola hidayət etmək üçün Rəsulunun (s) əmri ilə, İslam Peyğəmbərinin (s) bizlər üçün əmanət qoyduğu Quran və Əhli-Beytinin (ə) tərəftarı və Şiəsi qərar verdin.

Allahın salamı olsun Peyğəmbərinə (ə), onun Əhli-Beytinə (ə), məsum və şibhi məsumlara və onların naiblərinə, Mərcələrə və müctəhidlərə, alim və tələbələrə və ən sonda Əhli-Beyt (ə) məktəbinə canı və malı ilə xidmət edənlərə. İlahi! Sənin lənətin Adlarını sadaladığım kəslərin düşmənlərinə qiyamət gününə qədər ardıcıl şamil olsun.

 

4 Yanvar 2023-ci il, 11 Cümədiuls-Sani.

11 Cümədi əl-Sani — şərti hicri-qəməri təqvimi ilə ilin 159-cu günü.

1- Hicri 132-ci ildə Zab müharibəsi zamanı Məxlid bin Məhəmmədin Mərvan Hamarın ordusunda olması.

Zab döyüşü hicri 132-ci ilin 11 Cümədi əl-Sanidə (miladi 750-ci ilin 25 yanvar və ya 26 fevralına bərabər) Əməvilərlə Abbasilər arasında baş vermiş döyüşün adıdır. Bu döyüş Camqan Qara Hərəkatı zamanı gedən müharibələrin bir hissəsi idi. Bu döyüş birinci Abbasi xəlifəsi Səfanın xilafətinin elan edilməsindən az sonra baş verdi. Abbasi ordusunun komandanı Abdullah bin Əli bin Abdullah bin Abbas, Əməvi ordusunun komandanı isə sonuncu Əməvi xəlifəsi II Mərvan idi. Bu döyüşdə Abbasi qüvvələri ilə Mərvan ordusu böyük Zab çayının sahilində üz-üzə gəldi. Mərvanın ordusu Cameqanın qara ordusundan qat-qat böyük olmasına baxmayaraq, Lakin Zab çayını keçməkdə etdiyi strateji səhvə görə, Siah Jamganın düzgün müdafiə təşkili, Əməvi ordusunun zəif mənəviyyat və nizam-intizamı, xüsusən də Mərvanın qaçması və onun Zab çayı körpüsünü kəsməsi, Əməvilərin ağır məğlubiyyətinə səbəb oldu. Artıq İraq və Suriyada sığınacaq tapmayan Mərvan Misirə qaçmalı oldu və orada öldürüldü. Bununla da Əməvi xilafəti sona çatdı və onun yerində Abbasi xilafəti quruldu.

2- Mötəqi Abbasi hicri 330-cu ildə Bəridianların Bağdada hücumundan və Darul-Xilafətin Cümədi əl-Sanidə Bəridiyyə ordusunun Dilmianları tərəfindən tutulmasından sonra oğlu Əbu Mənsurla birlikdə Bab Şəmsiyyəyə qaçdı.

“İbrahim” hicri 329-cu ildə qardaşı “Razi Abbasi”nin ölümündən sonra xilafətə keçən 21-ci Abbasi xəlifəsi “Əl-Mötəq Lilallah” ləqəbli “Möqtədar Abbasinin” oğludur.

3- Dar Xilafa Bağdadın Beridiyanlar tərəfindən tutulmasından sonra Məhəmməd bin Raiqin Bab Şəmsiyyədə Mötəqi Abbasi ilə birləşməsi və hicri 330-cu ildə Cümədi əl-Sanidə Mötəqinin qaçması.

4- Hədis ravilərindən Əbu Əl Fərəc Bağdadi Yəhya bin Yaqut Nəccarın hicri 594-cü il Cümədi əl-Sani ayının 11-də vəfatı.

5- Şafii fəqih və mühəddis Əli bin Muhəmməd Musinin hicri 487-ci il Cümədi əl-Sani ayının 11-də vəfatı.

6- Zəfər ibn Hüseynin, Əbu Mənsur Əzdinin, İsgəndəriyyəli Misirli Fəqih Malikinin Hicri 597-ci il Cümədi əl-Sani ayının 11-də vəfatı.

7- Muhəmməd bin Muhəmməd bin Muhəmməd bin Amruk, Əbu əl-Futuh Qureşi, hədis ravilərindən Timi Bəkri Neyşaburinin 98 yaşında, 11 Cümədi əl-Sani, hicri 615-ci ildə vəfatı.

8- Hənəfi fəqihi, qazısı və Bağdadda Həsbə işlərinin vəlisi Əbu əl-Kərəm Müzəffər bin Mübarək bin Əhməd Bağdadinin hicri 621-ci il Cümədi əl-Sani ayının 11-də vəfatı.

9- 334 h. Xalqların təcrübələri kitabına görə, Bağdadın Muazdullah Deylami tərəfindən fəthi.

10- Hicri 1353-cü il Qumda şiə fəqihlərindən Əbul Qasim Kəbir Qominin vəfatı.

11- Hicri 1422-ci il Rəhbərlik Ekspertlər Məclisinin üzvü İsmayıl Salehi Mazandaraninin vəfatı.

 

 

Allah aqibətmizi xeyirli etsin. Amin.

 

Ustad Hacı Elşən Badkubei

İnteraktiv Quran
Quranı dinlə
Məscidlərin Ünvanları
Regiona görə axtar
daxil ol >
Günün əməlləri

 

RƏCƏB AYINDA NAMAZLARDAN SONRA OXUNAN DUA

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim

 

Rəhman və Rəhim Allahın adıyla (bu duanı oxumağa) başlayıram

 

یَا مَنْ أَرْجُوهُ لِکُلِّ خَیْرٍ، وَ آمَنُ سَخَطَهُ عِنْدَ کُلِّ

 

شَرٍّ، یَا مَنْ یُعْطِی الْکَثِیرَ بِالْقَلِیلِ

 

Ya mən Ərcuhu likulli Xəyr, Və açənu səxətəhu ində kulli şərr, Ya mən yu’til-kəsirə bil-qəlil,

 

Ey hər bir yaxşılığı umduğum kəs, Hər şərdə onun qəzəbindən aman diləyin, O kəs ki, az ibadət üçün çox savab verər,

 

یَا مَنْ یُعْطِی مَنْ سَأَلَهُ، یَا مَنْ یُعْطِی مَنْ لَمْ

 

یَسْأَلْهُ وَ مَنْ لَمْ یَعْرِفْهُ تَحَنُّناً مِنْهُ وَ رَحْمَةً

 

Ya mən yu’ti mən sələh, Ya mən yu’ti məl-ləy-yəsəlhu və mən ləy-yə’rifhu təhənnunəm-minhu və rəhmətəh,

 

O kəs ki, istədiyini bağışlayar, O kəs ki, onu istəməyənləri və onu tanımayanları belə bağışlayarsa, onun hədiyyəsi mərhəmətdəndir.

 

أَعْطِنِی بِمَسْأَلَتِی إِیَّاکَ جَمِیعَ خَیْرِ الدُّنْیَا وَ

 

جَمِیعَ خَیْرِ الْآخِرَةِ

 

ə’ətini biməsələti iyyəkə cəmiə xəyrid-dunya və cəmiə xəyril-axirəh,

 

Səndən xahişimlə mənə dünya və axirət yaxşılığını nəsib et,

 

وَ اصْرِفْ عَنِّی بِمَسْأَلَتِی إِیَّاکَ جَمِیعَ شَرِّ الدُّنْیَا

 

وَ شَرِّ الْآخِرَةِ

 

Vəs-rif ənni biməsələti iyyakə cəmiə şərrid-dunya və şərril-axirəh,

 

Və səndən xahişimlə dünya və axirətin bütün şərlərini məndən uzaqlaşdır.

 

فَإِنَّهُ غَیْرُ مَنْقُوصٍ مَا أَعْطَیْتَ، وَ زِدْنِی مِنْ

 

فَضْلِکَ یَا کَرِیمُ

 

Fə innəhu ğəyru mənqusim-ma ə’ətəyt, və zidni min fəzlikə ya Kərim,

 

Çünki verdiyin əskik yoxdur, ey qonaqpərvər, mənə lütfünü artır,

 

یَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِکْرَامِ یَا ذَا النَّعْمَاءِ وَ الْجُودِ،

 

یَا ذَا الْمَنِّ وَ الطَّوْلِ، حَرِّمْ شَیْبَتِی عَلَی النَّارِ

 

Ya zəl-cəlali vəl-ikram ya zən-nə’mai vəl-cud, ya zəl-mənni vət-təvl, hərrim şəybəti ələn-nar.

 

Ey əzəmət, lütf və məhəbbət sahibi, ey əfv və lütf sahibi, saqqalımı cəhənnəm odundan qoru.

 

 

Ustad Hacı Elşən Badkubei

Abunə ol
Daima yenilənən dini məqalələrdən xəbərdar ol.